Menu

15 de novembre: 15 anys d'ATTAC

14 octubre, 2013 - ATTAC, Moviments Socials, Portada

“…feina hi ha per a no parar…i no pararem fins a aconseguir, no sols recuperar allò que duríssimes lluites de la classe obrera i les classes populars havien aconseguit amb molta suor i molta sang al llarg dels darrers dos segles sinó que, després, cal continuar…”

Enric Pastor – ATTAC-País Valencià
El 15 de novembre farà 15 anys que ATTAC va fer el seu acte fundacional a França.
Que jo sàpiga, cap moviment de les característiques d’ATTAC ha aconseguit tant en tan poc de temps i amb tan pocs mitjans. La “caboteria” d’un grup de gent que va apuntar-se a la crida feta per un grup depersones del món del periodisme, amb Ignacio Ramonet al seu davant com a “imaginador” de la idea, junt amb un grapat de gent del món dels sindicats alternatius, de la cultura, de la universitat, dels moviments socials i persones de a peu que pensava que calia ja rebelar-se contra la “dictadura dels mercats” que Ramonet denunciava al seu article seminal de novembre del 98, va fer el miracle laic.
Molta aigua ha passat per baix dels ponts des d’aquell moment. La Taxa Tobin demanada inicialment com a reivindicació emblemàtica ha deixat pas a una àmplia sèrie de reivindicacions que van des de la nacionalització/creació de la banca pública, la defensa dels serveis públics contra la seua privatització i un llarg etcètera que, en funció de les característiques de cada societat en la qual ha arrelat -i ATTAC és present als cinc continents amb més d’una cinquantena d’organitzacions en altres tants estats- es decanta per donar preferència a unes lluites o altres però sense perdre de vista els dos objectius inicials fundacionals:
– la defensa de la democràcia per la ciutadania enfront del segrest d’esta per les finances
– la lluita contra la financiarització de les relacions mundials i la globalització de les polítiques neoliberals
La celebració dels Foros Socials Mundials, en la creació dels quals ATTAC tingué un destacat paper protagonista com impulsor i organitzador ha tingut àmplies repercussions polítiques en àmplies zones de Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, en facilitar la comunicació entre les gents de tot el món que, de forma aïllada, lluitaven per objectius similars.
En el moment actual, la creació d’un ampli front europeu contra les polítiques neoliberals de la EU, encarnat en l’anomenat ALTER SUMMIT o “Cimera Alternativa”, decididament impulsada pels ATTAC europeus entre altres organitzacions, sindicats, la CES mateixa, i un ampli grapat d’organitzacions socials, està coordinant les polítiques de totes eixes forces en contra de la duríssima política neoliberal de la UE, per tractar de detindre l’àmplia ofensiva contra les classes més desprotegides del continent europeu.
O siga, que feina hi ha per a no parar…i no pararem fins a aconseguir, no sols recuperar allò que duríssimes lluites de la classe obrera i les classes populars havien aconseguit amb molta suor i molta sang al llarg dels darrers dos segles sinó que, després, cal continuar en el camí cap a una democràcia real, participativa i ciutadana on, com diu el nostre eslògan “QUE CAP COSA QUE ENS AFECTE ES FAÇA SENSE EL NOSTRE CONSENTIMENT”.
Cal, això sí, que mantinguem la fermesa de posicions actual en els punts decisius: democràcia participativa i honradesa i treball intel·lectual per col·laborar, junt amb moltes més gents, a generar noves dinàmiques, un nou impuls polític, en favor de la ciutadania i, sobretot, de la ciutadania més desfavorida.
Quinze anys no són res en el camí de la història, però quinze anys de la nostra història demostren que, si es vol i es tenen les idees clares, es pot fer molt més del que, si anem assoles, faríem.
Endavant, companyes, companys!!

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.