El pla Bolonya. El perquè de les mobilitzacions universitàries.

2 diciembre 2008 | Categorías: Articles, Educació | 1.301 lecturas |

Irene Salamanca – ATTAC Mallorca

Els acords de Bolonya de 1999 entre els països de la Unió Europea (entre ells, Espanya) van ser sis propostes que plantejaven els trets generals pels quals es regirien els estudis universitaris arreu d’Europa per facilitar l’homologació, la cooperació i la mobilitat de titulacions i estudiants dins l’àmbit europeu.

La interpretació normativa i legal que d’aquests acords es pretén dur a terme és una altra cosa. Respon a aquest model neoliberal i mercantilista que des de tots els àmbits de la política i de la vida pública (econòmic, social, cultural, educatiu, sanitari, …) se’ns pretén imposar i fer creure com el millor possible, i que ara ataca directament la Universitat.

El que suposa “Bolonya” per a la Universitat espanyola en concret és:

  • Una concepció mercantilista i utilitarista del coneixement i del saber. La Universitat es converteix en una borsa de treball on es “fabriquin” els treballadors que necessita la societat, i la societat són les empreses. La societat es considera una empresa i la Universitat deixa de tenir com a finalitat primordial la recerca del saber des de la independència i l’esperit crític per passar a ser cantera del que demana el mercat.
  • La privatització ideològica i econòmica de la universitat pública obrint els camins per a què “agents externs” (grans empreses, grups de pressió,..) dirigeixin i financin les universitats en “col•laboració” amb un poder públic que aposta per un “cost zero” en l’aplicació dels nous programes.
  • La creació d’un model únic per a totes les universitats i per a totes les carreres que no contempla ni la diversitat ni la idiosincràsia dels estudis o dels àmbits culturals i geogràfics. L’anul·lació de la diferència, la globalització del sistema i la propagació d’un pensament únic es donen la mà en un terreny, el del coneixement, la cultura i la investigació, que només es poden concebre en un context d’enriquiment i defensa de la diversitat .
  • L’elitisme pel que fa als destinataris d’aquesta nova universitat que expedirà titulacions de “grau” sense cap valor en sí mateix si no ve avalat per un posgrau que es podrà obtenir en institucions externes, sotmès als preus del mercat i, evidentment, de qualitat molt diferent segons es tinguin o no recursos econòmics per aconseguir-lo en una institució o altra.
  • La reducció de continguts teòrics i l’infantilisme metodològic que, en defensa de la practicitat i l’utilitarisme més immediat, releguen la reflexió i la crítica dins els programes d’estudi front a les “habilitats, destreses i competències” propis de l’ensenyament primari i secundari tractant els estudiants universitaris com a infants als quals tutoritzar i no com a adults que poden i “han de” desenvolupar el raonament crític i autònom i assolir uns coneixements teòrics d’ampli abast. La “Cultura” surt així de la Universitat oberta a tothom; el coneixement no és per a la gran massa. El que interessa és que, en acabar els estudis, els universitaris sàpiguen fer coses, no que pensin entorn al que fan. D’altra banda la rendibilitat des d’aquest punt de vista d’algunes carreres (Filosofia, per exemple) és absolutament nul•la.

La manca de debat públic, la negativa radical dels òrgans de govern respectius a la discussió amb professors i estudiants principalment, la consideració d’ignorants a tots aquells que ens oposem a que el neoliberalisme arribi tan tranquil·lament a la Universitat, només ens du a pensar que la pretensió no és únicament imposar un nou model d’Universitat, sinó continuar aprofundint en un model de societat global que respongui als interessos del capital on si alguna cosa hi sobra és la gent que raona, critica i s’hi oposa.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan són signats per la pròpia organització.

Segueix-nos

Segueix el nostre RSS Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Contacta'ns Telegram ATTAC España

20 aniversari d’ATTAC España

Economía para la ciudadanía

Opinió gràfica

No a todos los machismos - Forges

ATTAC Mallorca dóna suport

PAH


Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma

Arxiu