Menu

25 de novembre contra les violències masclistes

23 novembre, 2016 - Estatal, Opinió

Lila Thomàs El Periscopi
Aquesta setmana és la del 25, dia mundial contra les violències cap a les dones, les masclistes, que es donen arreu del món. Hem tingut un assassinat la setmana passada, aquí a la nostra ciutat Palma. I el sendemà un altre a Lleó i…
Som un petit país, les Illes Balears, enguany som notícia perquè hem viscut sis assassinats de dones, sis, des del mes de gener, les tenim ben presents:
Na LISA JANE LITTLE. 49 anys, a Calvià, el mes de gener. Na VICTÒRIA SARD. 19 anys, a  Son Servera,el mes de març. Na LUCIA PETRASCU. 47 anys, a Pollença el mes de maig. Na XUE SANDRA SAURA 32 anys, a Alcúdia, cremada el mes de juny i morí el mes d’agost. N’ADA G. BENITEZ. 34 anys, a  Eivissa, el mes de setembre i na  CÈLIA NAVARRO. 56  anys, a Palma.
També som notícia perquè el Govern autonòmic ha llançat un Pacte social contra les violències masclistes, que dijous a les 12h el presenta l’Institut Balear de la Dona al passeig del Born de Palma.
Un Pacte amb compromís, on les entitats, els partits polítics, les associacions, els sindicats, patronals, col·legis professionals, mitjans de comunicació social, clubs esportius, si el signen han de dir a què es comprometen, què faran. Les persones també hi són cridades, a títol individual. Ho trobareu a www.reaccionem.com
Aquest darrer assassinat és encara més esgarrifós. L’autor confés en el moment de la detenció, un docent, professor de secundària, una persona amb la qual molts companys i companyes han compartit claustre. Una mostra ben clara que no hi ha perfils als quals encaixar els homes que maten. L’únic perfil, l’únic punt en comú, la mentalitat patriarcal de domini, de possessió. I com es demostra, no entén d’edats, ni de cultura, ni de nacionalitats, ni d’estament social. El masclisme assassina.
La reacció ha de ser de tota la societat. És així perquè no és possible que al segle XXI continuem tenint aquestes mostres del masclisme tan arrelat en les relacions humanes. Aquesta mentalitat que creu que l’afecte, l’estimació és sinònim de possessió, de domini per part d’ells i de submissió i silenci per part d’elles.
En el Pacte social contra les violències es mostren exemples d’actituds que es poden modificar, actituds masclistes arrelades en la mentalitat de molta gent. Des d’acudits més o manco graciosos o grollers, fins a comentaris vexatoris o senzillament realçant les dones com a objectes sexuals. Exemples que ens diuen que no podem baixar la guàrdia. Que la mentalitat masclista pot canviar-se, si hi ha voluntat.
I altres institucions com el Consells, l’Ajuntament de Palma i de molts pobles també realitzen actes de presa de consciència, de divulgació de la necessària prevenció. La tasca ha de ser comuna amb una mateixa finalitat: denunciar les actituds masclistes cap a les dones, joves, majors, treballar coordinament en la prevenció, en l’atenció a les dones que la pateixen.
El masclisme és una mentalitat de molts homes que la pateixen les dones del seu voltant. I és un problema social quan aquesta està tan arrelada en les relacions humanes. No renunciem a la nostra responsabilitat com a membres de la ciutadania, comprometem-nos en la seva eradicació.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.