Menu

Al·legacions a l'Ordenança municipal d'Ocupació de la Via Pública de Palma

14 març, 2012 - ATTAC Mallorca, Comunicats, Notes de Premsa, Portada

L’Ajuntament de Palma ha publicat, al BOIB de dia 9 de febrer (http://boib.caib.es/pdf/2012021/mp80.pdf), l’Ordenança municipal d’Ocupació de la Via Pública de manera que els ciutadans puguin presentar al·legacions sobre el contingut en un termini de trenta dies hàbils, termini que es compleix el proper 30 de març.
L’ordenança contempla quasi totes les activitats que es poden desenvolupar a la via pública, tant econòmiques (formals o informals) com no econòmiques, incloses totes aquelles manifestacions de llibertat ideològica, d’expressió i de reunió de la ciutadania (com les taules informatives, la petició de firmes, les concentracions davant edificis públics) que es regulen amb caràcter restrictiu, mutilant els drets i llibertats reconeguts constitucionalment.
Més encara: des del punt de vista de l’ordenança, qualsevol ciutadà que no es limiti a circular com un zombi pels carrers (una persona ja no es pot dirigir a un altre vianant, tot i que sigui un amic, i els infants tampoc poden jugar al carrer) i a consumir als bars i comerços tradicionals (això sí que és important) s’arrisca a ser sancionat.
Es tracta d’extralimitacions del poder públic inadmissibles i, és per això que ATTAC Mallorca ha presentat les al·legacions al text que es poden llegir a aquest enllaç: http://www.attacmallorca.es/web/uploads/AllegATTAC.doc
A més a més, vos convidam a presentar  al·legacions en el vostre propi nom copiant, si voleu, les presentades per ATTAC Mallorca, (important!) substituint les dades d’ATTAC Mallorca que surtin per les vostres pròpies i adaptant l’escrit a les vostres circumstàncies concretes, o bé amb altres al·legacions que lliurement desitgeu, una vegada llegida l’Ordenança. La ciutat és vostra.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.