Menu

Comunicat d'ATTAC-PV sobre el tancament de RTVV

7 desembre, 2013 - ATTAC, Serveis Públics

L’intens procés de degradació-privatització dels serveis públics que la ciutadania estem sofrint és tant una violació de drets econòmics com de drets democràtics.
Des del punt de vista econòmic la ciutadania, amb la finalitat d’enriquir a les empreses privades, ha de pagar per serveis públics que o bé tenien quotes moderades o bé eren de lliure ús per la ciutadania. Les persones que pateixen en major grau aquesta violació dels seus drets econòmics són els qui ja estaven tenint ingressos més baixos.
Des del punt de vista democràtic es lliura la gestió i control dels serveis públics a empreses privades que ho exerceixen cercant tan sols el seu propi benefici, però de cap manera el benefici de la ciutadania perdent, tant esta com els seus representants electes, el dret a gestionar i controlar els serveis públics.
Aquest procés de degradació-privatització s’està produint o s’ha produït ja en els serveis socials, en l’ensenyament, en la sanitat, en els transports públics, en la gestió de l’aigua potable, en els serveis bancaris, les jubilacions,…
En aquest context se situa la notícia del tancament de la televisió valenciana. Aquesta notícia afecta, de forma destacada, el procés de degradació-privatització d’un servei públic essencial per a la democràcia: el dret de la ciutadania a una informació veraç i de qualitat.
La televisió valenciana ha passat per un llarg procés de degradació que l’ha conduït a una profunda crisi. Va néixer amb la finalitat de ser un instrument de comunicació, difusió cultural i informació al servei de la societat valenciana i, fonamentalment i com diu la seua llei de creació:”La promoció i protecció lingüística de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.” (Art. 2N, U, a)
La nefasta gestió, però, dels seus directius i dels polítics responsables l’ha conduït a la situació actual. El balafiament, l’ínfima qualitat de la programació, la falta d’honestedat en els informatius, la ineficiència i la corrupció tenen responsables.
Des d’Attac-PV manifestem:
-Que els treballadors no són responsables de la nefasta gestió realitzada i que el seu dret al treball ha de respectar-se.
-Que la TVV ha de ser un servei públic que garantisca el dret a la comunicació, la difusió cultural i la informació de la societat valenciana, promocionant i dignificant alhora, socialment, l’ús del valencià.
-Que els poders públics democràtics han de gestionar i controlar el servei amb la participació directa de les persones que hi treballen i de la ciutadania en general en aquesta aquesta gestió i control.
-Que entre els controls ha de figurar, explícitament, l’absoluta transparència d’ingressos i despeses. Han d’arbitrar-se, a més, controls per evitar que la TVV es convertisca en un instrument al servei del partit al govern, siga aquest el que siga.
– Que ha d’obrir-se un procés d’estudi de tot el succeït en els últims anys per conèixer la responsabilitat de cada gestor, polític o tècnic, i exigir les sancions que calga, si pertoqués.
València, a 30 de novembre de 2013

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.