Menu

Crisi econòmica. Qui la paga?

12 setembre, 2009 - Articles

Martí Canyelles – ATTAC Mallorca
El mes d’agost, el Govern de les Illes Balears ha suprimit la concessió de noves ajudes per lloguer d’habitatge als joves (BOIB nº 125 de 27 d’agost).
Aquest ajut consistia en una subvenció de 210 € mensuals per aquells joves menors de 35 anys i l’havia establerta el Govern el juny de l’any passat en el Pla Estratègic d’Habitatge (BOIB 83 de 14 de juny de 2008), recollint el:
“dret dels ciutadans de les Illes Balears a accedir a un habitatge digne i el deure de les institucions de la comunitat autònoma a promoure el desenvolupament sostenible dirigit a la plena ocupació, la cohesió social i el progrés científic i tècnic de manera que asseguri a tota la ciutadania l’accés als serveis públics i el dret a la salut, l’educació, l’habitatge, la protecció social, l’oci i la cultura”.
El motiu adduït a dita supressió és que el nombre de sol.licituds presentades supera les previsions dels organismes públics, és a dir, que n’hi ha massa.
Crida l’atenció que, mentre el govern presumeix de polítiques socials per fer front a la crisi, amb mesures com ajut econòmic als aturats i altres, per la porta de darrera i calladament, en suprimeix d’altres.
Quin és el preu de lloguer d’un habitatge? Com hi pot fer front un jove o una parella que s’emancipen, amb els sous que se’ls paguen al mercat laboral?
Mentrestant, continuen les ajudes a l’adquisició de nous cotxes, amb 2000 €, cinc-cents dels quals els aporta el Govern de les Illes Balears dels nostres imposts. D’aquesta manera s’ajuda als concessionaris de cotxes a continuar realitzant els seus beneficis, malgrat sigui un sector que, al manco a les Illes, no genera pràcticament llocs de treball. D’aquesta manera es fomenta el consum: si tens un cotxe un poc vell, tira’l i compra’n un de nou, que corri més, que tengui aire condicionat i “eleva-vidres” automàtic. En comptes d’aprofitar al màxim els vehicles, la qual cosa promouria l’estalvi familiar i el treball dels petits tallers mecànics de manteniment.
Mentrestant, segueixen les injeccions de quantitats fabuloses de diners públics pel foment del turisme, per tal de garantir la realització de beneficis dels empresaris del sector hoteler, sense lligar-los a la creació efectiva de llocs de treball.
Mentrestant també, continuen els macroprojectes urbanístics com la façana marítima de Palma o el Pla de Carreteres de Mallorca. I es continuaran donant els diners dels fons europeus als grans propietaris de finques rurals, perquè puguin mantenir els seus casals i palaus senyorials o reconvertir-se en agroturismes d’elit, en comptes d’ajudar el petit pagès i fomentar realment l’explotació agrària familiar.
Aquesta crisi és una crisi del model econòmic que ha estat vigent fins ara: una política de creixement accelerat de l’economia basada en el benefici exagerat del capital, una petita part del qual, com les miques de pa caigudes de la taula de l’àpat de la banca i les multinacionals, ha estat fins ara per a nosaltres els ciutadans.
Per sortir de la crisi només hi ha un camí: crear un nou model econòmic basat en el treball, el foment de les petites empreses familiars, el benefici just i el re-aprofitament de béns i recursos.
Però, la política dels partits en el poder apunta clarament per una continuació del model econòmic que ens ha duit a aquesta crisi i d’aquesta manera, no hi haurà cap sortida. Els treballadors i petits empresaris amb els impostos cada vegada més elevats i sobretot els sectors més desfavorits de la societat, entre els quals els joves que s’incorporen al mercat de treball, continuam essent els qui pagam la crisi dels capitalistes.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.