Menu

Crònica del Dimarts ATTAC del 21 de maig

22 maig, 2013 - ATTAC Mallorca, Dimarts ATTAC

Una de les activitats més agraïdes que realitzam a ATTAC són les tertúlies. Són moments per a l’encontre i el coneixement de les persones i les seves inquietuds polítiques, el seu ser i actuar al món. D’aquests diàlegs directes hom surt amb la sensació d’estar recuperant quelcom molt important per a un bon viure. És veritat que en un parell d’hores no podem arribar en profunditat a tots els aspectes dels temes tractats, però al menys posam en comú diferents punts de vista.
En aquesta oportunitat vàrem contar amb la presència de membres de l’Institut Europeu d’Estudis de Prevenció (IREFREA) del qual la majoria no teníem informació, i ens va semblar molt oportú establir lligams per a aprofundir en aquest tema tan important. Ens varen exposar l’àmbit en què desenvolupen principalment la seva feina, les addiccions en l’adolescència primerenca, problema que s’ha estès per tota Europa com a conseqüència del model neoliberal. Les famílies no tenen els mecanismes de control i participació democràtica en la societat dominada per la propaganda de l’èxit individual consumista, en la qual s’abusa de psicofàrmacs per als problemes socials com ara l’atur i, en lloc d’acudir al sindicat, es viscut com a un problema individual. Es va fer també esment a què la prevenció és una qüestió molt ampla, que suposa tenir un treball digne i estable, vivenda i serveis de tot tipus.
Àngela, de la PAH, ens va mostrar com, amb persones que acudeixen a la Plataforma i arriben desfetes, en rebre una abraçada i la comunicació persona a persona es trenca l’aïllament individualista i se’n van amb un somriure, la qual cosa confirma l’encertat plantejament del text de James Petras proposat per al diàleg Los perversos efectos psicológicos del capitalismo salvaje Neoliberalismo, resistencia popular y salud mental, en què explica els efectes terapèutics de l’acció en grups solidaris.
De qualque manera, també nosaltres hem estat revitalitzats per aquest nou encontre, en què participaren un número major de persones. Tertúlies obertes, amb temes diversos, per a qui desitgi apropar-se i exposar les seves inquietuds.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.