Menu

Dades i interpretacions sobre el sistema d'atenció a la dependència

25 gener, 2014 - Estatal, Opinió

Lluís BallesterEl Periscopi
La Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, va ser aprovada el 20 d’abril de 2006 pel Consell de Ministres i el 30 de novembre de 2006, de forma definitiva, en el Ple del Congrés dels Diputats amb una àmplia majoria. Al llarg de 2007 es va iniciar el procés de desplegament al conjunt de l’Estat.
El text de la llei va ser pactat pel PSOE, IU-ICV i ERC abans de començar la tramitació parlamentària; en el Senat es varen incloure algunes modificacions proposades per PP, CiU i PNB, especialment en matèria de salut mental i de gran dependència. Lafinalitat de la llei era que ja ningú hagués de dependre de la caritat ni dels capritxos delsgoverns de torn. Amb ella, els dependents, en les situacions més greus, veurien reconegudala protecció socialcom un dret subjectiu.
Encara que la llei sempreha patit un finançament insuficient, el seu desplegament es feia des de laperspectiva estratègica de convertir el sistema de protecció a la dependència en un dels pilars més important de l’Estat de Benestar. El desenvolupament de la llei va ser progressiu, des del primer any, però quan el PP va arribar al govern en 2011 va congelar el procés d’aplicació. El Govern de Mariano Rajoy va aprovar, a finals de 2011, congelar un any el calendari d’implantació progressiu. Se seguien donant ajudes als casos més greus, 150.000 dels quals tenien l’ajuda reconeguda però encara no la rebien. L’argument era “garantir la sostenibilitat del sistema”.Amb l’excusa de la crisi, el PPvacomençar a buidar de contingut la llei: varen retirar tot un grau de dependència, varen rebaixar les percepcionsmensuals i suprimir la seguretat social del cuidador familiar del dependent. També varen aturar l’aprovació dels decrets de reconeixement de les prestacions a favor de persones en situació de dependència.
Les dades són molt clares, tal com es pot veure a la taula següent, entre 2011 i 2012 se va produir una disminució en les valoracions, així com en el nombre de perceptors efectius de les prestacions. En aquests anys, en el conjunt de l’Estat, segons les dades oficials d’IMSERSO (les úniques vàlides), va haver una reducció del 38% i a les Balears del 41% dels perceptors efectius de les prestacions:
 

ESPANYA 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Desem. Desem. Desem. Desem. Desem. Desem.
Sol·licituds 684.525 1.202.844 1.754.886 2.183.442 1.636.694 1.644.284
Dictàmens 554.822 1.058.346 1.585.022 1.973.026 1.536.180 1.530.190
Dret a prestació 422.846 804.050 1.091.061 1.483.608 996.088 944.345
Perceptors prestació 565.218 919.659 1.227.871 764.969 753.842
Variació perceptors 63% 34% -38% -1%

 

ILLES BALEARS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Desem. Desem. Desem. Desem. Desem. Desem.
Sol·licituds 15.581 22.773 29.686 36.227 24.463 24.187
Dictàmens 8.818 18.367 24.967 30.987 23.826 23.574
Dret a prestació 6.281 13.872 18.660 25.263 38.620 14.890
Perceptors prestació 6.867 12.090 15.963 9.399 10.770
Variació perceptors 76% 32% -41% 15%

Font: IMSERSO, gener 2014
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/estadisticas/inf_gp/index.htm
Aquesta davallada necessitarà anys per recuperar-se. Malgrat aquestes dades, la consellera diu, a la seva pàgina web, “les principals dades de dependència de l’any 2013, reflecteixen un rècord en el nombre de beneficiaris del sistema fins al moment: un total de 10.771 persones obtenen algun tipus de prestació de dependència.”
Com hem d’interpretar aquesta intervenció de la consellera? Com és possible que se diguin coses com aquesta, des del triomfalisme, sense la més mínima autocrítica ni rigor, després de dos anys de fer patir a milers de persones.
A Balears, encara hi ha milers de dependent a l’espera del decret que els hi doni el dret a rebre l’ajuda; en un context en el qual hi ha 5.193 perceptors de prestacions menys que al final de 2011. Al llarg dels primers anys d’aplicació de la llei dubtàvem, però el sistema avançava; amb el PartitPopular, corre el risc d’anar desapareixent progressivament, mentre ens expliquen que tot va millor que mai. Per aquest motiu necessitam un canvi immediatament de les polítiques socials, però sobretot necessitam que ningú es deixi enganyar.
Dades oficials del sistema de Dependència

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/estadisticas/inf_gp/index.htm

Intervenció de la consellera Sandra Fernández
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=3349&lang=ca&codi=1747196&coduo=3349
El Periscopi

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.