Menu

Davant d'un pacte educatiu problemàtic: una llei educativa per a les Illes Balears

7 febrer, 2015 - Educació, Opinió, Serveis Públics

 Lluís BallesterEl Periscopi
Porto molt de temps defensant la necessitat del Pacte per l’Educació de les Illes Balears. L’any 2008 vaig participar en un important estudi del Consell Econòmic i Social (CES), una de les conclusions del qual era la necessitat del Pacte per l’Educació. He estudiat diverses iniciatives, des d’una perspectiva internacional, autonòmica i local. Evidentment, he seguit detingudament el procés participatiu que s’ha desenvolupat aquí des de fa dos anys. Tot això per arribar a la conclusió que el Pacte per l’Educació és inviable. M’explicaré.
El Pacte Educatiu tindria conseqüències positives si es complissin quatre condicions bàsiques:
1. Si el signessin totes les forces polítiques, almenys totes les que tenguin presència al parlament, consells insulars i grans ajuntaments. Això vol dir que l’haurien firmat, almenys, el PP, el PSIB, MÉS, Podem, PI, EU.
2. Si el signen, almenys, totes les organitzacions socials representatives i amb capacitat de mobilitzar el sector educatiu, des dels sindicats educatius (almenys: STEI, FETE-UGT, CC OO, ANPE, UOB, Sindicat d’Estudiants); diverses organitzacions col·legials i professionals (ADESMA, ADIDE, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials); els moviments socials organitzats (Plataforma Crida de Mallorca, Assemblea de docents, etc.); les organitzacions de pares i mares (FAPA-COAPA i altres); les patronals i organitzacions de coordinació d’educació (Escola Catòlica de les Illes Balears, Unió de Cooperatives d’Educació), així com altres organitzacions, per exemple la UIB.
3. Si el Pacte per l’Educació inclou tots els nivells educatius, des de les escoles infantils, fins a la universitat, passant per tots els nivells obligatoris (primària, secundària), batxillerat i formació professional.
4. El pacte, ha de tenir conseqüències a nivell estatal, per neutralitzar els efectes més negatius de la LOMCE (recuperar la capacitat de participació, evitar la homogeneïtzació del currículum, evitar la competència oberta entre centres, etc.), superar els canvis universitaris més negatius (Decret 3 + 2, per exemple), recuperar una important finançament estatal per a l’escola infantil i altres nivells educatius en precari.
Sí, ho entenc, alguna de les anteriors condicions és difícil de complir, potser la tercera o la quarta. Però, realment, podem prescindir d’aquestes condicions? Potser el signin moltes organitzacions, menys el PP o una altra important. Un pacte així ofereix les garanties d’estabilitat i altres efectes positius esperats, com la preservació del català, el significatiu increment pressupostari o la recuperació de la capacitat de participació en els centres?
És possible que el PP no accepti la quarta condició i, tot i així, s’accepti que es pot signar el Pacte sense ells. Esteu segurs que acceptaríem no canviar la LOMCE i la resta de normes Wert quan l’esquerra arribi a governar a nivell estatal? Si contestam que les canviaríem, llavors es perverteix el fonament d’un Pacte per l’Educació: donar-li estabilitat al sistema. Si contestam que acceptam no canviar la LOMCE i la resta de normes Wert, llavors és això el que volem?
He llegit alguns texts recents, com el divulgat pel Cercle Educatiu de Mallorca i algun altre esborrany. Són documents importants, meditats, però no m’han convençut. Crec que són acords interessants, però no compleixen les quatre condicions anteriors, tampoc les tres primeres, de fet no compleixen cap de les quatre condicions.
Malgrat això, es podria aconseguir que la feina feta servis com a base per a una bona, excel·lent, LLEI D’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS. Aquesta és la meva proposta. Crec que hem d’aconseguir posar les bases per a una llei educativa legítima, que compti amb el suport de la gran majoria de la societat de les Illes Balears. Una llei ben dotada pressupostàriament, que faci justícia a les necessitats educatives i que sigui realment il·lusionant. Aprovada per la gran majoria al Parlament de les Illes Balears, com s’ha fet recentment en altres comunitats, en què les forces de centre i d’esquerra han arribat a conclusions similars a les exposades en aquest text. Per exemple, a les Canàries.
És cert, aquesta llei no podrà negar l’aplicació de la LOMCE, com tampoc ho aconsegueix el Pacte, qualsevol dels documents disponibles. Però, una llei molt ben argumentada i meditada, fonamentada en els treballs ja realitzats, pot aconseguir canvis molt profunds si la societat, si la gran majoria del sector educatiu, se la fan seva. Al menys, cal pensar en aquesta possibilitat.
Llei canària: http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9901.pdf

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.