Menu

Davant les elecciones del 26 de Maig

23 maig, 2019 - ATTAC Mallorca, Estatal

DAVANT LES ELECCIONS DEL 26 DE MAIG          
Per ATTAC Mallorca l’objectiu polític a casa nostra hauria de ser una vida digna per avui, però sobretot amb futur, amb un projecte a llarg termini.
Per fer realitat això fan falta mesures decidides i línies clares que ajudin a tota la societat a agafar un bon camí, caracteritzat per la claredat (saber a on anam), l’esforç (s’ha d’implicar a tota la societat) i l’esperança (ha de donar coratge als que l’hem de recórrer). Els polítics teniu una responsabilitat molt gran a aquests tres punts: definir el camí, donar exemple d’esforç i animar a tota la societat amb realisme a fer camí.
Evidentment un camí de futur ha de tenir al seu eix la sostenibilitat (del nostre ecosistema i de l’estructura social), i el benestar dels ciutadans (recuperar els drets socials…), però per ser realistes s’han de concretar en punts que se puguin reconèixer a l’actuació política i també se puguin avaluar posteriorment:

  1. Reforçar el treball cooperatiu, impulsar les empreses cooperatives, la diversificació de l’economia i en general l’economia local.
  2. Democratitzar l’energia amb la participació de tota la societat, facilitant l’autoconsum i afavorint el transport públic (duplicar el servei i educar per al seu us generalitzat).
  3. Feminitzar l’economia i la política, que segueixen sent molt androcèntriques, i afavorir la corresponsabilització familiar a tots els nivells, de manera que permeti la plena participació de les dones a l’esfera pública, institucional i associativa.
  4. Afavorir la igualtat i la redistribució a través dels impostos i els serveis.
  5. Recuperar la sanitat pública, universal, gratuïta i de qualitat, amb dedicació exclusiva del professionals, creació dels Consells de Salut…
  6. Apostar clarament per l’educació publica i no segregada, per la cultura local i la socialització dels joves com eina fonamental per crear futurs ciutadans demòcrates i amb consciència social.
  7. Potenciar la vivenda pública i protegir el dret a l’habitatge front al negoci especulatiu.
  8. Defensar clarament als més vulnerables: immigrants, marginats, jubilats, aturats i especialment als joves, que moltes vegades són també aturats i marginats.
  9. I rebutjar els privilegis il·lícits dels poderosos, com l’especulació (a la vivenda, al territori…) el treballar amb paradisos fiscals (no contractar mai aquestes empreses des de l’administració) o explotar als treballadors (falsos autònoms a l’hoteleria, contractes-fems…).

Ens alegrarà parlar de tot això més extensament amb vosaltres, però ens alegrarà més si en lloc de utilitzar-ho per fer lluir el programa electoral feu esforços per dur aquest tipus de propostes a l’actuació política.

ATTAC Mallorca, maig 2019

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.