Menu

Deu anys d'ATTAC

22 gener, 2009 - Notes de Premsa

logohistoricoATTAC Mallorca
L’organització ATTAC ha complert deu anys. En termes històrics, deu anys són ben poca cosa. Però per als qui formam part d’aquesta organització aquests deu anys han estat molt importants. Avui som un moviment internacional totalment original, amb objectius, decepcions i victòries a l’esquena. Però també amb un futur per escriure.
“Una educació popular orientada cap a l’acció” és una manera de descriure el que fem. A ATTAC produïm coneixement per al canvi social. Ens involucrem en una acció concertada amb el major nombre d’aliats als quals podem convèncer. Actuam solidàriament a tots els nivells, no només amb els ciutadans dels nostres països, sinó també amb els dels nostres continents, estenent la mà a través de la divisòria Nord-Sud i al llarg de tot el planeta. Aquests són els nostres recursos i la nostra riquesa.
Hem intentat ser, al temps, pragmàtics i utòpics. Teníem raó ahir, i la seguim tenint ara, sobre els perills de la preeminència de les finances i del neoliberalisme. Sobre l’aprofundiment de les diferències Nord-Sud. Sobre la il·legitimitat del G-8. Sobre la càrrega insostenible de les desigualtats. Sobre la necessitat d’una redistribució de la riquesa i el benestar a nivell internacional. Sobre l’explosió de la crisi alimentària o la urgència de l’adopció de mesures sobre el canvi climàtic. I seguim creient que un altre món és possible.
Som internacionalistes, però també “localistes”, en el sentit de voler el millor per a les nostres pròpies comunitats i per als nostres països en el marc d’una renovada i realment pacífica “família de nacions”.
Attac és una bona idea. Hem comprovat que les noves idees i les que a vegades són poc probables poden donar lloc a polítiques realistes. Avui la tributació internacional es troba a l’agenda oficial. I també s’està imposant lentament la cancel·lació del deute. Les desigualtats s’han fet intolerables, tothom n’és conscient i se’n coneixen les causes. Els fons de cobertura (hedge funds) i Wall Street ja no són objecte d’admiració, sobretot en la mesura que contribueixen a estendre la fam entre milions de persones. El neoliberalisme està desacreditat, talment com les institucions internacionals que li donen suport: el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i l’Organització Mundial del Comerç. La crisi financera és la boca del llop internacional, i les “autoritats” no saben què fer al respecte. Però nosaltres sí: volem un Nou Ordre Planetari, un nou ordre democràtic, just i solidari.
Hi ha aspectes molt positius de la nostra lluita: hem participat amb la creació del Fòrum Social Mundial, i hem col·laborat per fer possibles incomptables fòrums socials, que han servit d’inspiració en cada context geogràfic a milions de persones a tot el món. Estem experimentant amb noves formes d’organització, o, com alguns dirien, de desorganització, però de manera creativa. I continuem defensant la no violència.
El segle XXI demana un nou tipus de polítiques, més horitzontals que verticals, basades a aliances d’àmbit transfronterer, intercontinental, global. I aquest és el repte per a la propera dècada, en la que des d’ATTAC ens comprometem a seguir treballant per a tot el món.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.