Menu

Dret a decidir!

14 setembre, 2014 - Estatal, Opinió

Lluís BallesterEl Periscopi
Ahir mateix, onze de setembre, l’activitat més rellevant de la Diada de Catalunya va mostrar, una vegada més, la necessitat de consultar la població de Catalunya sobre el seu futur. Els arguments de les manifestacions massives, són irrefutables. Cal recordar que el Govern de l’Estat, amb el suport obsessiu de moltes forces polítiques d’àmbit estatal (PP, PSOE, UPD), han atiat el foc de les reivindicacions vinculades al dret a decidir. Destacaria dues errades espectaculars:

Aquests fets i d’altres similars han anat deslegitimant l’Estat a Catalunya. Recordem alguns d’aquests fets: retràs de l’eix mediterrani i intent vergonyós d’un eix central per Zaragoza, atacant l’economia catalana i valenciana; negativa a situar institucions de l’Estat a Barcelona; desenvolupament de legislació educativa que violenta els drets lingüístics i culturals, així com la competència del Govern català; etc.
Els precedents més negatius són relativament recents, per això ha canviat de manera tan ràpida la posició majoritària de la població catalana, amb un increment del vot a ERC, una normalització de la senyera estelada i la notòria insatisfacció amb la situació actual. Un procés que no ha passat al País Basc, molt lluny de la situació que s’expressa majoritàriament a Catalunya. Tots els qui hem pogut conèixer aquests dos països sabem que les diferències són abismals, en el transport públic, les carreteres, el sistema educatiu i sanitari, els serveis socials i totes les seves prestacions, el suport a l’economia del País Basc, en la seva capacitat per mantenir i desenvolupar la seva cultura.
El dret a decidir per part d’una comunitat s’ha atacat des de la defensa de la indivisibilitat de la “sobirania nacional”. És cert, tècnicament és així, però s’ha pogut modificar legalment aquest obstacle a tot el món: Canada, les antigues repúbliques Checoeslovaca i Jugoeslava, etc. Mirin com s’han creat nous estats al món i com han trobat reconeixement del propi Estat espanyol. En qualsevol cas, quan no s’ha fet un procés democràtic (Jugoeslàvia, Paquistà), la pèrdua de legitimitat de l’Estat ha generat confrontacions armades i patiment innecessari. Quan sí s’ha fet un procés democràtic (Canada, Checoeslovàquia, Regne Unit) ni tan sols sempre ha donat com a resultat una separació.
Com és possible que s’accepti la sobirania diferenciada quan no ens afecta a nosaltres, però es converteixi en un obstacle metafísic quan es tracta de Catalunya. Encara és més ridícul aquest argument davant de la normalitat amb la qual es planteja la consulta a Escòcia. La comparació dels dos processos, tot i les diferències, mostra les greus deficiències de la democràcia espanyola, més encara quan la independència d’Escòcia pot significar la pèrdua d’una quarta part del RU actual, mentre la de Catalunya és una part més reduïda de l’Estat espanyol.
La intel·ligència política suggereix un enfocament del tema una mica diferent al que ha practicat fins ara el govern espanyol. El que han fet ha augmentat el nombre d’independentistes a Catalunya. Qui ho dubti que miri les dues manifestacions d’ahir: una de 3 o 4 mil persones (la de societat civil catalana, contra el dret a decidir), l’altra de molt més d’un milió i mig (a favor del dret a decidir). Aquest suggeriment no és meu, són molts els analistes internacionals que li recomanen. Consultin una pàgina tan raonable com Open Democracy (Kofi Annan, Mary Kaldor i molts d’altres).

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.