Menu

Educar persones o fabricar mercaderies

5 setembre, 2014 - Educació, Opinió, Serveis Públics

Antoni NogueradBalears

Molta atenció als nous continguts que incorpora la LOMQE a 5è de primària, a l’assignatura de Ciències Naturals i Ciències Socials (el nou nom imposat també per Wert a l’assignatura de Medi). Per viure en societat, ho diu així talment, les nines i els nins de 10 i 11 anys hauran d’aprendre el següent:
La producció de béns i serveis. El consum i la publicitat.
Educació financera. Els doblers.
Ocupabilitat i esperit emprenedor.
L’empresa. Activitats i funcions.
Sí, sí, 10 i 11 anys. L’objectiu miserable de la dreta de mercantilitzar l’educació vinculant els processos educatius dels nins i nines a objectius econòmics. La formació de les persones, que hauria de ser un element inqüestionable i prioritari en les societats avançades, queda totalment marginada per les necessitats dels mercats, la competitivitat i el capitalisme. I mentrestant, hi ha retallades fortes dels mestres de suport i interins, una davallada dels recursos destinats a atendre la diversitat i molts menys ajuts. O sigui, que el binomi educatiu de la dreta és la mercantilització i un atac ferotge a la igualtat d’oportunitats, que en puguin arribar poquets a la Universitat i ben adoctrinats. El resultat són alguns grans empresaris i molta mà d’obra barata i poc formada. Tot plegat, aquesta “educació pública” del Partit Popular és antagònica a l’educació pública que ens cal com a societat.
El primer paràgraf de l’avantprojecte de la LOMQE (2012) ja era tota una declaració d’intencions: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro”. Ideòlogicament, aquest avantprojecte era radicalment contrari al preàmbul de la LOE del 2006 que afirmava que “la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”
Hem d’aturar aquesta LOMQE, fabricada per la FAES, per evitar les conseqüències negatives que podria tenir en el nostre futur immediat. Ens hi jugam la diferència que hi ha entre educar persones i fabricar mercaderies. En primer lloc, hem de treure el Partit Popular del poder per dissenyar un model d’ensenyament que dissociï el pitjor interès partidista del creixement i del procés educatiu de les persones. Durant i després, hem de plantejar polítiques educatives a llarg termini i implicar-hi la comunitat educativa com a protagonista; en definitiva, aplicar els principis de la democràcia participativa. I, sobretot, hem de blindar la cosa pública, per tal que sempre estigui associada a la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Regidor de MÉS a l’Ajuntament de Palma
 

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.