Menu

El progrés de les dones al món (i aquí)

19 gener, 2016 - Opinió

Rafel BorràsEl Periscopi
Aquest cap de setmana ha estat de tradició i festa. Festes de Sant Antoni que he pogut combinar, amb el final de la lectura de l’última novel·la d’Almudena Grandes (que vaig haver d’abandonar per dedicar-me a algunes lectures urgents per motius professionals), i la lectura d’un informe d’ONU Dones al que encara no havia pogut dedicar atenció. Total: Un cap de setmana exhaust. Sembla que hagués baixat u Pi de Ternelles, l’hagués plantat a la Plaça Vella de Pollença,  i l’hagués pujat. De vegades em sorprenc de mi mateix. Per exemple: Sóc capaç de recórrer grans distàncies per descobrir llocs recòndits del món i poder experimentar sensacions inoblidables i resulta que, a casa nostra, hi ha un seguit de sensacions que no s’esgoten mai. Sóc capaç de submergir-me en avorrits informes per a intentar  entendre millor les conseqüències de la crisi social, quan és bastant més útil, divertit i bell llegir les històries que Almudena Grande ens explica en “Los besos en el pan”.
En qualsevol cas, deixi’m que els recomani la lectura de l’esmentat informe d’ONU Dones titulat “El progrés de les dones en el món 2015-2016”. És un document que ha contribuït al meu estat d’extenuació post cap de setmana. Per la seva extensió o complexitat? Doncs no. El que resulta esgotador és la tasca que ens proposa. Ni més ni menys que “transformar les economies per realitzar els drets”. Però així estan les coses: o transformem els models econòmics o no hi ha igualtat de gènere (ni equitat, ni justícia social).
En el document d’ONU Dones es reflexiona sobre el “progrés de les dones al món” en un moment crucial: 20 anys després que la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada en Beijing, dissenyés un programa ambiciós per promoure la igualtat de gènere. S’ha progressat, però molt insuficient. Potser per això es proposa un decàleg de prioritats concretes: 1. Crear més i millors ocupacions per a les dones. 2. Reduir la segregació. 3. Enfortir la seguretat dels ingressos de les dones al llarg de tot el seu cicle vital. 4. Reconèixer, reduir i redistribuir el treball domèstic i de cures no remunerat. 5. Invertir en serveis socials amb perspectiva de gènere. 6. Maximitzar els recursos destinats a la igualtat substantiva. 7. Ajudar a les organitzacions de dones a exigir els seus drets i a influir en l’agenda pública en tots els nivells. 8. Crear un entorn mundial favorable a la realització dels drets de les dones. 9. Utilitzar les normes de drets humans per dissenyar les polítiques i per catalitzar el canvi ocupacional i les bretxes salarials de gènere per a la intervenció pública. 10. Obtenir evidència empírica que permeti avaluar els avanços en l’àmbit dels drets econòmics i socials de les dones.
Els recoman especialment que parin esment a dos assumptes que em semblen de gran transcendència per al futur de la humanitat: D’una banda la idea de transversal de tot l’informe d’ “un enfocament de política macroeconòmica basada en els drets” i, d’altra banda una proposta de “marc per entendre la igualtat substantiva” (pagina 44).
En qualsevol cas, quedin-se amb què el concepte de la igualtat substantiva de les dones conté tres dimensions interrelacionades: “corregir els desavantatges socioeconòmics de les dones; abordar els estereotips, l’estigma i la violència; i reforçar el poder d’acció, la veu i la participació de les dones. L’actuació pública en aquestes tres dimensions possibiliten canvis significatius en les normes institucionals i les estructures d’incentius vigents, permetent el compliment dels drets i provocant transformacions perdurables en la vida de les dones i les nines.”
Molta feina per a fer. Però paga la pena.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.