Menu

El tercer sector és imprescindible en una societat democràtica

3 maig, 2014 - Estatal, Opinió

Lluís Ballester El Periscopi

El tercer sector és imprescindible en una societat democràtica

Les perspectives per al finançament sostenible en el tercer sector social es dibuixen plenes de dificultats a curt termini, segons un estudi realitzat per la Fundació “La Caixa”, l’Institut d’Innovació Social d’ESADE i la Fundació de PwC. Les previsions per als propers anys (2014-17) suggereixen que es produiran caigudes d’entre el 3% i el 6% en comparació amb 2012, un any en el qual ja s’havien produït reduccions importants. Aquest informe, titulat La reacció del Tercer Sector Social a l’entorn de crisi, proporciona una anàlisi de la reducció del finançament públic en el curt termini i una recomanació a les organitzacions no governamentals, en el sentit de que s’han d’orientar cap al sector privat, sobretot cap al finançament procedent dels socis privats i la participació de la ciutadania.
En cap dels escenaris considerats pels autors de l’estudi, el finançament tornarà als nivells anteriors a la crisi, abans de 2008. Entitats consultades coincideixen en la necessitat de diversificar el model de finançament del tercer sector, a través de majors esforços per atreure el finançament privat, una estratègia clau per a l’estabilitat en el nou entorn. Aquesta és la principal recomanació dels autors per a les ONG. Coincideixen en considerar que seran necessaris molts anys per aconseguir arribar als nivells anteriors a la crisi, i per ara no hi ha signes d’una recuperació, en el mitjà termini, del finançament públic. El 78% dels consultats són pessimistes en aquest sentit.
No obstant això, aquest percentatge s’inverteix (72%) en l’optimisme dels enquestats respecte a la captació de finançament privat i de la ciutadania, per diverses vies (IRPF, aportacions directes, etc.). S’han d’incloure algunes consideracions simples, però importants: com es confirma en el document, la majoria dels consultats està d’acord en que la societat ha de ser el pilar principal del tercer sector i en que l’augment de la conscienciació de la població, a partir de la crisi social i econòmica, permet tenir bones expectatives en aquest sentit. Aquesta nova situació és tan rellevant que es podria obrir una nova etapa, en la qual es podria augmentar la independència del tercer sector, modificant el paper del tercer sector en el marc d’una societat civil més crítica. Aquesta posició ja havia estat proposada en publicacions recents (AA VV, 2013).
L’informe adverteix que el suport de la societat civil (ciutadania, empreses, moviments socials) implica certes dificultats. Per ara, el nivell de participació de la societat civil en el manteniment de les seves ONG es reduït. Adverteixen els autors de l’estudi que a Espanya, el tercer sector es troba per sota de la mitjana europea en nombre de donants (33%). A Espanya, el percentatge de donants regular arriba al 19%, molt inferior a Àustria (61%), Regne Unit (56%), França (53%) i Alemanya (32%). El tercer sector es mou al voltant de tres milions i mig de membres, tot i la disminució de la quota prevista en els últims anys, el que representa el 20% del finançament de les ONG. Per tant, es manté una alta dependència dels fons públics.
Segons l’estudi, s’estima que actualment existeixen a Espanya 13 milions de persones en risc de pobresa / exclusió, després d’observar un augment en aquest nombre en un milió en l’últim any 2013. Però, en aquest context, 2013 és el segon any consecutiu de descens en el sector i s’estima que al voltant del 20% o 25% de les entitats van cessar la seva activitat durant la crisi. Han augmentat les necessitats, mentre s’han limitat l’acció de l’Estat i la capacitat de les ONG de l’Estat. La majoria dels que coneixem l’actuació del tercer sector sabem que el seu paper ha estat fonamental, tant les de grans dimensions (Càrites, UNICEF, etc.), com les de dimensions més limitades o locals; així mateix, les seves xarxes, com ara EAPN, han aconseguit millorar clarament la seva capacitat d’actuació i l’impacte sobre el conjunt de la societat.
La independència de les organitzacions d’iniciativa social és imprescindible. També ho és que l’administració pública assumeixi el seu compromís. Les polítiques socials actuals formen part d’una reforma de l’Estat d’acord amb un model neoliberal. La societat civil organitzada, en partits, sindicats i en el tercer sector, ha de fer front a aquest programa polític.
Link de l’estudi citat: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/estudi-reaccio-tercer-sector-social-entorn-crisi-espanya-esade-pwc-obra-social-la-caixa-cat__816-c-19860__.html?obj=816,c,19860&view=photo&pos=2
AA VV (2013). Cambio de época en el tercer sector. Monogràfic. Revista Española del Tercer Sector, núm. 23. http://www.tercersector.net/wp-content/uploads/2013/10/2013-09-PVidal-CambioEpoca3Sector.pdf
El Periscopi
 

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.