Menu

El TIL , el gra i la palla

29 setembre, 2014 - Educació, Opinió, Serveis Públics

 Lluís BallesterEl Periscopi
La pedagogia més avançada, la que es basa en investigacions rigoroses, porta anys separant la palla del gra. Amb el TIL s’ha comprovat que alguns polítics i gestors del PP, a Balears, s’han cregut que el que es menja és la palla. Han ignorat les investigacions més consistents sobre l’aprenentatge de llengües, també han ignorat els estudis sobre la millora de la comprensió lectora en les llengües pròpies de l’alumnat.
Els arguments pedagògics contra aquesta manera de fer les coses s’han repetit una vegada i una altra; les argumentacions de la Conselleria d’Educació i Cultura han estat d’una pobresa sorprenent.
Hem insistit una vegada i una altra sobre els errors de la iniciativa TIL:
– No pot millorar el domini del català i del castellà si es redueixen les seves hores de docència. Cal recordar que els nivells de comprensió lectora, avaluats rigorosament, són molt millorables en ambdues llengües a les Illes.
– No pot millorar el coneixement dels continguts i procediments, desenvolupats en les assignatures (socials, matemàtiques, etc.), quan la llengua en la qual s’imparteixen es desconeix o es coneix de manera deficient, per part de l’alumnat.
– No pot servir com a model lingüístic un docent que no domini plenament la llengua que usa en la seva activitat docent. Als docents de les Illes els hi poden demanar un domini excel·lent del català i el castellà, però no d’una llengua no oficial. El professorat especialitzat sí ha de dominar l’anglès i pot impartir les hores necessàries per tal de millorar el coneixement d’aquesta llengua, sense perjudicar les altres llengües.
– En educació, els acords amb el personal docent i les famílies són fonamentals per desenvolupar amb èxit nous projectes pedagògics.
– En educació, quan hi ha alternatives comprovades experimentalment, que tenen menors costos i són més eficaços; quan aquestes alternatives són defensades per especialistes de comunitats i països diversos; quan es poden implantar sense canvis legals i organitzatius que violenten el marc normatiu, convé parar esment a aquestes alternatives i escoltar a les autoritats científiques.
Bé, podríem seguir. Els arguments s’han exposat una vegada i una altra amb tot detall. Ja sabem perfectament que el Govern del PP té un objectiu prioritari: reduir, si no eliminar, el català del sistema educatiu. No hi ha un plantejament pedagògic consistent, no ho poden afirmar ni amb la seva disfressa més cínica.
Aquests dies, una vegada més, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), ha tornat ha deixar clar que el TIL és una iniciativa política il·legal.
No obstant això, no s’ha acabat la història del TIL. El Govern del PP seguirà fent violència contra els interessos educatius i culturals de la majoria de la població. Seguirà ignorant les irregularitats comeses i les greus conseqüències que provoquen.
En uns mesos hauran de respondre davant unes eleccions. Estic convençut que pels ardits desenvolupats per evitar fer cas al TSJIB, en uns anys hauran de respondre davant els tribunals de justícia.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.