Menu

El TIL és un error: els experiments amb gasosa

6 desembre, 2013 - Educació, Opinió, Serveis Públics

Lluís BallesterEl Periscopi
Els manaires de la conselleria són força agosarats a l’hora de dissenyar el currículum. Massa. Els experiments a l’educació, val més fer-los amb gasosa, per cert, una dita que als diputats del PP els hi agrada molt. La improvisació i la decisió ideològica sovinteja entre els qui han dissenyat el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el Tractament Integrat de Llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (TIL). Per aquest motiu la feina no s’ha fet correctament i les conseqüències poden ser molt negatives per a tota la comunitat educativa, en especial per a l’alumnat que patirà aquest bullit. En termes concrets, el TIL significa la rebaixa de les hores de català, un increment de les hores en castellà i en anglès. L’impacte d’aquest canvi no garanteix el que suposadament pretén, la millora de la competència lingüística, els errors que implica el TIL només garanteixen la reducció de la competència lingüística en català, principal objectiu ideològic d’aquest Govern. Els errors són de tres tipus diferents: errors pedagògics, errors de procediment i errors polítics.
Errors pedagògics, relacionats amb diverses concepcions dubtoses. La primera, que el domini de les llengües es pot fer a partir de l’acumulació d’experiències lingüístiques descontextualitzades a l’escola. La segona, que el professorat es troba preparat i en condicions de desenvolupar, aquest mateix curs, les seves matèries en anglès com a models lingüístics per a l’alumnat. La tercera, que la precària combinació de llengües no afectarà els processos i resultats educatius de l’alumnat, pel que fa al contingut de les matèries. Un canvi d’aquesta envergadura altera tota l’organització de qualsevol centre educatiu i afectarà al llarg de molts anys la dinàmica educativa dels mateixos. Les dades de fracàs escolar són molt elevades a les Illes Balears, per aquest motiu, aquests errors són molt irresponsables.
Errors de procediment, oblidant la normativa vigent en matèria de participació. Per aquest motiu la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPA) de Mallorca ha reclamat la “dimissió o la destitució” de Joana Maria Camps, consellera d’Educació, i del seu equip per la gestió en l’aplicació del decret del Tractament Integrat de Llengües (TIL). L’argument principal és que el Govern s’ha negat a aplicar “els procediments establerts legalment i no respectar els drets fonamentals de la comunitat educativa a participar de la gestió i control del funcionament dels centres recollit a la Constitució Espanyola”. El Govern ni tan sols acata la decisió judicial dictada en aquest sentit. Els projectes lingüístics i les decisions educatives no es poden dictar per decret, sense un profund debat i negociació.
Errors polítics. En condicions ideals, l’objectiu d’un govern responsable és aconseguir els millors resultats per a la població, en el seu conjunt. Les decisions educatives dels dos darrers anys alteren greument aquest repte, afectant negativament els processos i resultats educatius. Al marge dels errors citats, el Govern ha reduït radicalment les dotacions per al sistema educatiu, posant en precari, per exemple, la capacitat de donar suport a l’alumnat en dificultats educatives, lingüístiques o d’altres tipus. A més, la normalització lingüística, la pau lingüística, aconseguida al llarg de molts anys de convivència, s’ha esvaït. S’ha iniciat un conflicte, una guerra que com totes les guerres serà massa llarga i tendrà efectes negatius.
La gran majoria de la comunitat educativa, així com els sindicats, partits d’esquerra i de centre, defensen objectius molt raonables, que es poden resumir en la demanda de que el Govern Balear prepari una nova normativa, feta des del consens amb la comunitat educativa, que garanteixi la implantació gradual d’un model lingüístic a l’ensenyament que, des de l’objectiu que els alumnes finalitzin l’escolarització obligatòria dominant les dues llengües oficials i l’anglès, acompanyi aquesta mesura de la flexibilitat necessària que cada centre ha de tenir. Una vaga general indefinida és una decisió radical, però el TIL representa un canvi encara més radical i negatiu per a la comunitat educativa.
Dr Lluís Ballester. Mètodes d’Investigació Educativa. Director del Màster MISO: Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família Dpt. Pedagogia i Didàctiques Específiques.Universitat de les Illes Balears.
http://elperiscopi.com/

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.