Menu

Els docents ens dirigim a les famílies

10 setembre, 2013 - Comunicats, Educació, Portada, Serveis Públics

Els mestres i professors anam a la vaga. Ja no podem mirar més cap a una altra banda. No podem consentir, ni com a treballadors ni com a ciutadans, que l’educació deixi de ser un servei públic de qualitat. Ens dol haver de recórrer a una mesura tan dràstica i hem intentat evitar-ho de totes maneres, però la Conselleria d’Educació no ha volgut ni negociar, ni tan sols discutir. Sabem que ens acusaran d’irresponsables pel fet que el curs no comenci, però seria una irresponsabilitat molt major no defensar un sistema que permet a tots els alumnes, sigui quina sigui la seva situació econòmica familiar, tenir una educació igual i de qualitat. Perquè creim en la igualtat d’oportunitats, i perquè nosaltres també som pares i mares, o ho serem, ens sacrificarem per aquesta lluita. I com que sabem que lluitam pel que és de tots, sabem que us tendrem de la nostra part.
Per què feim vaga?
◊ Perquè amb l’excusa de la crisi pretenen acabar amb l’educació com a servei públic de qualitat i no ho podem permetre.
◊ Perquè el Govern balear està molt per sobre de la mitjana estatal en reducció de pressupost per a educació, fet que ha suposat 1.000 docents manco (8,3% de la plantilla), mentre que els nombre d’alumnes no s’ha reduït.
En què es tradueix?
Menys possibilitats de tenir professors de suport, menys possibilitats de fer desdoblaments o agrupaments flexibles, menys possibilitats d’oferir assignatures optatives o modalitats de batxillerat en instituts petits, el nombre d’alumnes per aula és més elevat i el mestre-professor no pot atendre’ls de manera individualitzada
◊ Perquè el decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL) no s’ha fet per consens, ni planificat, ni dotat amb recursos i professorat preparat. Els docents consideram importantíssim que els alumnes aprenguin anglès però sabem que, així, no només no n’aprendran sinó que a més augmentarà el fracàs escolar.
◊ Perquè en moments de greu crisi econòmica el Govern, en lloc d’ajudar a les famílies dels alumnes, no concedeix beques de transport i de menjador efectives, i no es convoquen ni en temps ni en forma adient, ni es dota de pressupost suficient per fer un bon programa de reutilització de llibres.
          → Però mentrestant, ofereix 70.000 euros en subvencions a les editorials perquè facin llibres en “balear”.
◊ Perquè provoquen que els alumnes amb dificultats encara en tenguin més, ja que han retallat, amb l’excusa de la crisi, personal d’Atenció a la Diversitat, reforços i programes de suport (com el PROA).
          → Però mentrestant, han pogut destinar 400.000 euros durant el curs passat a concertar escoles privades de l’Opus Dei que, a més, separen els nins per sexe.
◊ I perquè ens han trepitjat de manera insistent i repetida, com a la majoria de treballadors, els nostres drets laborals i la nostra dignitat.

PDF
 

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.