Menu

Entrevista a ATTAC Mallorca

23 octubre, 2008 - ATTAC Mallorca, Àudios

Ona Mallorca
Entrevista realitzada a Maria Francisca Simonet, membre de la Junta d’ATTAC Mallorca, i emesa al programa “Avui per demà” d’Ona Mallorca el passat 21 d’octubre, on exposa les propostes d’ATTAC per a superar la crisi presentades el passat 20 d’octubre a diferents mitjans de comunicació.
Entre aquestes mesures es troben: augmentar la cooperació internacional, “l’especulador paga”, control democràtic del BCE, fiscalitat per evitar la especulació, tancar els paradisos fiscals i centres off-shore, creació de bancs públics i paralització del Tractat de Lisboa i reformulació de un nou marc constitucional per Europa.
[audio:http://www.attacmallorca.es/web/uploads/avuiperdema.mp3]

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.