Menu

FAAVV: Valoració de l'informe sobre el Port del Molinar

28 desembre, 2014 - Estatal

La  Federació d’Associacions de Veïns de Palma, desconfia totalment de l’informe que s’ha fet públic, elaborat pels tècnics  de la Comissió Tècnica Municipal del Club Marítim del Molinar, sota la direcció del senyor Fernando González, que sorprenentment signa el document com Arquitecte Municipal, ocultant la seva condició de Gerent d’Urbanisme, i precisament i mai tan ben dit, la mà dreta i de tota confiança del Regidor, el senyor Jesús Valls.
L’Ajuntament de Palma, que no va presentar cap tipus de al·legació en temps i forma dins el termini establert, ara presenta l’informe  el darrer dia de la pròrroga, sol·licitada pel propi Ajuntament a l’Autoritat Portuària de Balears, la qual cosa a nosaltres ens sembla una falta de responsabilitat política i de respecte als ciutadans de Palma.
L’informe, que volem recordar no és vinculant, però servirà de base argumentaria, al futur pronunciament polític del senyor Isern sobre el Port del Molinar; dona la sensació que està redactat da manera molt cuidada amb l’únic objectiu d’ésser un instrument en mans del partit Popular, per poder emprar-lo segons heu demanin les circumstàncies, fins i tot té tots els caires d’haver estat pactat amb Autoritat Portuària de Balears. L’informe, que  no demana la retirada del projecte presentat pel Club, ni tan sols es qüestiona la paralització temporal i cautelar de la seva tramitació, tal com han demanat diverses entitats, entre elles la Federació de Veïns, tampoc arriba a cap tipus de conclusió determinant; sols planteja succintament algunes modificacions del projecte per ajustar-se a la normativa i poder complir amb l’informe mediambiental. Per altre banda, incideix repetidament amb la necessitat d’aprofitar la reforma del Port per tal d’ajustar  l’amplitud del passeig a 9 metres al seu pas pel Port, amb dues qüestions fàcils de resoldre, pareixen fetes a propòsit.
En quant a la qüestió prèvia de modificar el Pla Especial de Port de Palma, per tal de poder incloure l’ampliació presentada, sols es tracta d’una qüestió de tramitació administrativa, que els tècnics podrien resoldre sense massa problemes.
En quant als suggeriments d’alternatives a analitzar i incloure en el Estudi d’Impacte Mediambiental:
Pel que fa referència a l’Alternativa 1; els veïnats ja varen decidir fa molts de mesos, que volien un Port Marítim, no un Club Nàutic, per la qual cosa no hi cap ni l’eliminació del Port actual, ni la seva transformació amb un club nàutic exclusivament esportiu, que romprien amb el caire mariner del barri del Molinar. Tampoc el trasllat de les 120 embarcacions actuals al Port del Portitxol, que no té instal·lacions suficients per poder assumir-les, a més  suposaria complicar encara més la situació del barri veïnat del Portitxol, un barri ja de per si molt saturat. Sense oblidar que aquest canvi necessita de l’aprovació de l’Assemblea General del socis del Club del Molinar de Llevant.
En quant a l’Alternativa 2; que planteja la possibilitat d’un projecte de Port amb una escullera de fins a 250 metres situada entre rompents, sols obert a la navegació els dies que la mar heu permetre, per nosaltres continua sent un port massa gros, que desfiguraria la fisonomia actual del barri i del seu encant. Però aquesta possibilitat, de reduir els dies operatius sols quan la seguretat estigui garantida, situant el espigó exterior entre les rompents habituals i les freqüents,  actualitza i posa en valor, precisament la proposta presentada fa mesos per la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, que conserva l’edifici actual, i situa l’espigó d’abrigament sols a 90 metres del litoral, conservant el caire mariner del Port actual i per embarcacions petites de sols fins a 8 metres d’eslora, que ja hi son en el Port del Molinar, projecte que així mateix permetria ampliar el passeig evitant la seva congestió actual.
L’Alternativa 3; en realitat no és tal alternativa, no planteja res nou, sols resumeix els arguments ja esposats al llarg de l’informe.
La conclusió final de l’informe diu textualment : que com a mínim es tenen que plantejar la conveniència o no de la realització del projecte, que és imprescindible fer un anàlisis exhaustiu, per poder  prendre  una decisió motivada i raonada; dir  això i no dir res, per nosaltres és la mateixa cosa, dona la sensació que se volen riure dels ciutadans i de totes les entitats que durant tants de mesos i amb tant d’esforç estan lluitant per la defensa d’un barri i de una Palma millor, que conservi les seves tradicions i els seus encants.
La nostra conclusió és una vegada més de desconfiança i decepció de les polítiques que no defensen clarament els interessos generals dels ciutadans, que neden entre dues aigües i que amaguen les seves vertaderes intencions, que nos son altres, que afavorir interessos privats especulatius, creiem que això és el que està fent el Partit Popular amb l’Informe de la Comissió Tècnica Municipal. Mentre tant, el projecte no es retira i està fent el seu camí.
 
PREMSA DIGITAL
DIARIO DE MALLORCA http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/12/27/federacion-vecinos-desconfia-informe-cort/987253.html
ARA BALEARS http://www.arabalears.cat/balears/federacio-linforme-tecnic-sobre-Molinar_0_1274272703.html
Rebeu una cordial Salutació

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.