Menu

Fiscalitat justa

21 maig, 2017 - Estatal, Opinió, Paradisos fiscals

Rafel Borràs – ATTAC Mallorca


Què és això de la fiscalitat justa? No és senzill contestar en poques paraules. Una forma fàcil de contestar la pregunta podria ser que del que es tracta és d’acomplir al que estableix la Constitució Espanyola que, en el punt 1 del seu article 31, diu: “Tots contribuiran al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat”.
Però, com en el Regne d’Espanya no hi ha text legal més incomplit –o aplicat a conveniència de part- que la Constitució, no em quedaré amb aquesta fàcil definició. Preferesc parlar de fiscalitat justa com aquella que és suficient per avançar cap a una societat més justa socialment i ecològicament. És a dir, en la línia de les preocupacions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, definiria una fiscalitat justa com aquell sistema fiscal que permet a l’Estat recaptar suficients recursos per garantir la realització a tothom dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC).
Concretant una mica més, diria que perquè la fiscalitat espanyola avancés cap a la justícia fiscal haurien de prendre’s, almenys, tres mesures fonamentals: 1. Dotar al sistema fiscal de major progressivitat, mitjançant: a) Major pes de la imposició directa enfront de la indirecta. b) Igualar el tractament de rendes del treball i del capital. c) Limitar els incentius i deduccions de l’impost de societats. d) Introduir una autèntica fiscalitat ecològica. d) Avançar fins a aconseguir un nivell de pressió fiscal similar al de la resta de països de l’Eurozona. 2.- Reforçar la dotació de mitjans humans i tècnics de l’Agència Tributària per a la lluita de debò contra el frau fiscal. 3.-Establir mecanismes que exigeixin una major transparència de les empreses en matèria fiscal.
Arribats a aquest bon punt, potser ens plantegen una altra pregunta: A què ve aquesta dissertació? Doncs al fet que els pròxims dies 19 i 20 de maig l’Ajuntament de Palma (amb la col·laboració d’Intermón Oxfam i ATTAC Mallorca) organitza, en el Centre Flassaders, unes interessantíssimes jornades amb un programa que poden consultar aquí i que és un autèntic luxe.
Cal felicitar-se que l’equip de govern municipal de Palma promogui la formació i el debat social entorn de la fiscalitat justa, i, sobretot, encara que amb una mica de retard, sigui coherent amb l’acord municipal de dia 28 de juliol de 2016 pel qual es va declarar la Ciutat de Palma com a Zona Lliure de Paradisos Fiscals.
Analista sociolaboral

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.