Menu

Irregularitat, precarietat, explotació i esclavitud laboral, no és el mateix

30 juliol, 2017 - Estatal, Opinió, Treball

Rafael Borrás Enseñat – ATTAC Mallorca
Es parla bastant de temporalitat, eventualitat, i precarietat laboral. Fins i tot, el concepte de pobresa laboral, és a dir, la situació d’aquells treballadors i treballadores que, tot i tenir una ocupació retribuïda, viuen en risc de pobresa, i patint importants carències materials, està molt present en els comentaris i anàlisis de l’anomenat mercat laboral.
No obstant això, d’explotació laboral se’n parla molt poc, i no sempre amb propietat. Per exemple, el primer pla estiuenc d’Inspecció de Treball, que va engegar el Govern en 2015, es va presentar com a “Pla de lluita contra l’explotació laboral”, però el segon (2016) i el tercer d’aquest any 2017 es van presentar, amb una mica més de rigor, com a plans contra la precarietat laboral. Veritablement, no són, tampoc, actuacions inspectores contra la precarietat, perquè la precarietat en les relacions laborals és absolutament legal. Són simplement -i no és poca  cosa- plans contra les irregularitats  laborals, especialment contra el frau en la contractació. Però, a les persones els canvia poc la vida si només passen de l’estatus de “precari amb irregularitats” al de “precari sense irregularitats”.
Fins i tot, hi ha una tendència a reduir el concepte d’explotació laboral a les conductes empresarials tipificades com a “delictes contra els drets dels treballadors” en el títol XV del Codi Penal. Encara que aquest reduccionisme tingui un suport legal, sociològicament és insostenible. La, diguem, definició canònica que la sociologia del treball dóna a l’explotació laboral és la següent: “Utilització d’una persona en benefici propi de manera abusiva, especialment fent-la treballar molt i pagant-li poc”. Amb tal definició, hom pot sostenir que en la realitat laboral illenca actual hi ha bastants més casos d’explotació laboral que els tipificats penalment, que, en molts casos, haurien de ser qualificats, tal com denuncien organitzacions internacionals com ara  Anti Slavery, com a casos de “esclavitud moderna”.
Cal distingir, per tant, entre irregularitat, precarietat, explotació i esclavitud laboral. A tall d’exemple, no és el mateix sofrir la irregularitat d’estar contractat amb un contracte temporal, quan legalment ha de ser de fix discontinu, que, a més de tal irregularitat, sofrir l’explotació de ser obligat a treballar jornades laborals de més de 80 hores setmanals. I, per acabar d’arrodonir-ho, sembla evident que no és el mateix tenir un contracte en frau de llei, i, alhora, ser explotat laboralment amb jornades absolutament abusives, si, a més d’això, se sofreix l’esclavitud de, posem per cas, unes condicions de treball que posin en evident perill la vida o la salut. Totes aquestes situacions han de ser perseguides, i, per a això, és fonamental: a) Aconseguir una norma sancionadora veritablement dissuasiva del frau en la contractació temporal. En aquest sentit val a dir que quatre integrants del col·lectiu “Economistes Enfront de la Crisi” acaba de publicar un “document de treball” sobre aquest assumpte que no hauria de menysprear-se.  b) Tenir una Inspecció de Treball que estructuralment tingui -d’acord amb els criteris de L’Organització Internacional del Treball (OIT)- suficients recursos humans i tècnics, i voluntat política de fer-ho. En aquest sentit, identificar les coses pel seu nom, per actuar en conseqüència, és clau.
No obstant això, per posar fi a la legalització de la precarietat laboral (posem per cas, els contractes d’un dia, o els salaris que no permeten arribar a mitjan mes), endemés de l’anterior, cal derogar la nefasta Reforma Laboral del PP, i reforçar la posició dels sindicats en la negociació col·lectiva i en centre de treball, que és allà on es produeix la precarietat laboral. Mantenir la situació actual és acceptar el fonamentalisme ideològic neoliberal segons el qual, en paraules de Tony Judt, existeix un “funcionament pretesament neutral del mercat de treball”.
Publicat originalment a dBalears (24-VII-2017)
Publicat per a divendres, de juliol 28, 20

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.