Menu

Jubilats per Mallorca celebraren el segon Congrés

27 abril, 2010 - Cròniques

María Francisca Simonet Salas – ATTAC Mallorca
Quinze mesos després del primer, Jubilats per Mallorca, van decidir convocar-ne els segon congrés; aquest va tenir lloc el dia vint-i-dos d’abril en el Monestir de Sant Bernat de La Real a Palma. El tema escollit “Jubilacions i Pensions”.
El programa comptava amb diferents actes: una conferència de Guillem López Casanovas, una taula rodona sobre el mateix tema de la conferència, la projecció de dos audiovisuals sobre llocs emblemàtics de Mallorca, aleshores malmenats, així com un altre sobre personatges representatius de la nostra cultura. També tengué lloc una assemblea de socis on foren renovats els càrrecs, que finalitzà amb un debat i la posterior aprovació de resolucions.
El doctor López Casanovas explicà el sistema espanyol de pensions, el seu finançament, així com les propostes d’allargament de la vida laboral i les raons per les quals ell defensa un temps de cotització més just com a mecanisme redistributiu.
A la taula rodona sobre “Jubilacions i Pensions” hi participaren un representant de la petita i mitjana empresa, representants d’alguns dels sindicats i un membre d’ATTAC Mallorca. Cada ponent va exposar els seus arguments sobre el tema de les pensions; es van centrar principalment en la imperiosa necessitat de la defensa de les pensions públiques, dels drets socials i laborals i en els riscos derivats de l’absoluta influència del sistema econòmic neoliberal, així com de la constant influència dels mitjans de comunicació que anuncien el perill del futur de les pensions, deixant ben clar que és una qüestió ideològica i totalment interessada.
En el debat es va enriquir el diàleg amb la participació dels presents. Va cobrar relleu la necessitat d’una resposta de la societat a aquestes amenaces. La defensa dels serveis públics, la importància que tenen els impostos per a la dotació necessària d’aquestes dotacions, i que, per corregir les diferències econòmiques i les desigualtats socials cada vegada més accentuades, es fa necessària una justícia redistributiva amb l’aplicació d’un sistema d’impostos progressius.
L’escandalosa existència de Paradisos Fiscals és una amenaça; la Directiva de Serveis imposada per la Unió Europea posa en perill la supervivència del petit comerç. Hom va remarcar la paradoxa que suposa l’escassa participació a les eleccions europees, quan, de fet, les directrius de la Unió Europea tenen una influència directa en l’organització social i econòmica de la nostra societat.
La jornada es va desenvolupar segons el programa establert.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.