Menu

La crisi del coronavirus i l’imprescindible canvi social

3 abril, 2020 - ATTAC Mallorca, Comunicats, Coronavirus, estat d'alarma i crisi econòmica mundial, Portada

ATTAC Mallorca 
Davant l’alarma social creada per l’epidèmia del coronavirus, des d’ATTAC Mallorca proposem quatre qüestions per a la reflexió:
1. Molts especialistes han manifestat seriosos dubtes sobre la conveniència de generar pànic entre la població amb exageracions, amb desinformació i amb un ús polític i mediàtic d’aquesta situació d’alarma. No volem treure importància a una epidèmia que deixarà molts de morts, però el pànic no ajuda a sortir de situacions d’emergència.
2. Amb una emergència sanitària com l’actual queda clara la importància de disposar d’una sanitat pública forta i ben dotada, així com la irresponsabilitat que representa que el govern de torn la intentés desmantellar durant la passada crisi de 2008 amb pretextos econòmics. Al llarg dels anys 2008-2017 es van perdre més de 10.000 places hospitalàries segons les dades del Ministerio de Sanidad de 2017 i les estadístiques de Eurostat.
3. Donada la sol·licitud d’ajuda estatal per part de les grans empreses, volem recordar que, durant la passada crisi econòmica, vam veure actuacions similars per part dels bancs que van acabar rebent 60.000 milions d’euros que han «oblidat» retornar. Els ciutadans no hauríem de tolerar una vegada més que les grans empreses ens carreguin les seves pèrdues quan les coses van malament i després es neguin a retornar l’ajuda quan les coses els van bé, és a dir, socialitzar les pèrdues i privatitzar els beneficis.
4. Volem destacar la resposta positiva, responsable i solidària de la població, especialment dels professionals de la Sanitat, que demostra que, quan consideram seriosament un problema, podem actuar tots alhora, tenint cura els uns dels altres. Hauríem de fer el mateix amb la crisi climàtica atès que, com hem vist aquests dies de quarantena, la dràstica disminució del transport i l’aturada d’algunes indústries ha tingut un efecte molt positiu per a la nostra atmosfera i l’emergència climàtica. No podem tolerar que l’excusa econòmica torni a deixar aquests problemes en mans del caprici dels mercats.
En els mitjans de comunicació i en les xarxes digitals comencem a sentir moltes veus que reclamen un gran canvi de rumb pel que fa a la nostra organització com a societat. Amb el que hem viscut, queda clar que les crisis sanitàries, l’emergència climàtica i d’altres crisis que ens amenacen (transició energètica, crisi de l’aigua, plaga de llagostes, plagues d’insectes invasors, etc.) no es resoldran mitjançant la gestió privada ni des dels mercats financers.
Cal prendre bona nota del que ha passat amb la crisi econòmica i amb la crisi sanitària actual, però és molt més important que comencem a fer feina i a implicar-nos tots junts en el nostre compromís de fer possible aquest canvi radical tan necessari per a la nostra societat. Una societat que situï en primer lloc la salut i el benestar de tots els ciutadans, tant en el present com en el futur. Un nou món on tots tinguem cura de tots, allunyant-nos de la societat egocèntrica dels darrers decennis en els quals cadascú ha mirat per als seus propis interessos amb un total menyspreu dels perjudicis que aquests actes generen al planeta i als altres.
A ATTAC volem treballar amb tota la ciutadania per aquest altre món possible.
Junta d’ATTAC Mallorca
Abril de 2020

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.