Menu

La necessitat del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

19 abril, 2015 - General

Josep Valero – El Periscopi
El desembre de 2012, el Govern va suspendre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES). L’excusa va ser estalviar despeses. Aplicar les famoses retallades. No va poder dissoldre’l, com va fer la Cospedal a Castella la Manxa, ja que el CES a les Illes es una institució de caràcter estatutari. La seva defunció hagués precisat de l’acord de l’oposició, com qualsevol modificació de l’Estatut. La suspensió va esser l’argúcia legal que trobaren, per llevar-se del damunt una institució que els molestava.
Per què el CES era una pedra en la sabata del govern? Doncs perquè pensava, consensuava i escrivia. El govern estava obligat a passar pel CES les lleis que redactava. Era preceptiu el seu informe, malgrat no fos lògicament vinculant. Un emprenyo parlant clar, per les ínfules superbes de la majoria absoluta de Bauzá.
I si la institució pogués tenir la possibilitat de criticar l’abús del decret-llei com a forma habitual de «legislar»? I si la institució emetés informes no coincidents amb el que pretenia el govern? I si la institució evidenciés amb els seus estudis, que la realitat econòmica i social de les Illes, no eren les flors i violes que proclamava el govern? I si la institució arribés a acords entre les entitats més representatives del món econòmic, laboral i social de les Illes, quan l’actitud del govern ha estat menysprear per principi el diàleg amb les entitats crítiques amb la seva gestió, exceptuant algunes patronals?
El CES va esser vist des de el primer moment, com un perill per l’actual govern. La rigorositat, les dades, les abundants fonts d’informació i anàlisi, que s’emetien anualment en els seus informes sobre la situació econòmica i social de les Illes, eren un contrapés massa fort front a la política de propaganda informativa, que practica cada divendres el govern del Consolat de Mar.
No es estrany, que quan l’Ateneu Pere Mascaró, presentà el dimecres 15 d’abril, l’edició del treball de Ferran Navinés, Antònia Puigrós i Maria del Mar Ribas, sobre «Crisi econòmica, mercat de treball i benestar social. El cas de les Illes Balears» es fes una referència obligada a la suspensió del CES. Ferran Navinés fou l’assessor econòmic del CES i coordinador dels seus informes anuals, i les altres dues autores, col·laboradores habituals dels apartats laborals i socials.
L’estudi presentat, segueix la metodologia dels informes del CES sobre l’anàlisi de la qualitat del mercat de treball i l’avaluació dels índex de benestar social. Els indicadors del IQTs i els indicadors aprovats en el Consell Europeu de Laeken, que a més es seleccionaren per consens en el si del propi CES, entre les patronals i els sindicats. Un estudi realitzat des de el pur voluntarisme dels autors, amb un sentit de compromís ètic cap a la informació que ha de poder tenir la ciutadania i des de l’estimació pel coneixement i el treball científic.
Un estudi que una vegada presentat pels seus autors, on també hi col·laborà l’economista Javier Franconetti, per l’abundància de dades i per la realitat que reflecteix, demostra que la teoria oficial del PP sobre la sortida de la crisi, assentada sobre la base d’un únic indicador quantitatiu com la baixada del nombre d’aturats, no s’aguanta de cap manera.
Un estudi que posa en evidència de manera indirecta, la funció de servei fonamental per a la societat, que realitzava el CES. Un estudi que demostra que en la propera legislatura, el CES ha de tornar a jugar el paper que li correspon. Quina decisió tan miserable va prendre el govern en decretar la seva suspensió! Com si es pogués amagar la realitat sota l’estora de la propaganda!
Llicenciat en Geografia. Membre de l’Ateneu Pere Mascaró

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.