Menu

La participació de les famílies a l'escola

12 abril, 2014 - Educació, Opinió, Serveis Públics

Lluís BallesterEl Periscopi

La participació de les famílies a l'escola

Fa uns dies s’ha presentat un excel·lent estudi de la Fundació Bofill sobre la participació dels pares i les mares a l’escola (Comas, 2014). A les illes s’han fet diversos estudis sobre aquest tema (Ballester, 2010; Pascual i Gomila, 2012). Tots coincideixen en la importància de la participació de les famílies en el procés educatiu, però també en que aquesta participació no es pot limitar a qüestions relacionades amb els deures. La FAPA i COAPA han insistit en diverses ocasions en el mateix sentit.
 
Hi ha un elevat consens sobre aquest tema, però no sembla que la Conselleria d’Educació i Cultura ho tengui tan clar. He cercat de diverses maneres els actuals programes de suport a les famílies, així com els programes per a la millora de la competència familiar, i no els he trobat. Els cercadors de la web diuen “No s’han trobat resultats acords a la seva recerca”.
 
La presència de les famílies, la seva importància, s’ha vist clarament a les mobilitzacions d’aquest curs escolar, a les accions al carrer, però sobretot als centres educatius, als debats, a les diverses activitats de divulgació, sensibilització, formació, en definitiva a les activitats socioeducatives.
 
Segons l’experiència que tenim i els estudis citats, la majoria de famílies no es limiten a enviar els seus fills al centre educatiu, sinó que acostumen a implicar-se de manera més o menys intensa en el procés d’aprenentatge i la vida escolar del centre, en especial en l’educació infantil i primària, encara que davalla dràsticament la participació a secundària. Els estudis fets a les illes ens donen algunes pistes de la situació a secundària, es podria dir que hi ha, aparentment, una bona predisposició de les famílies cap a la participació. Tant pares com professorat i alumnat, coincideixen en què la manca de participació està condicionada, especialment, per factors relacionats amb la clarificació de les aportacions que poden fer els pares.
 
Hi ha altres factors que expliquen els diferents nivells de participació de les famílies, els més destacats són la composició de les famílies (monoparentals tenen més dificultats), la inquietud cultural dels pares, la seva situació laboral i econòmica (les dificultats de conciliació dificulten la participació) o la seva procedència (les famílies d’origen estranger, sense un bon domini del castellà o català, participen menys). Tot plegat permet identificar diverses tipologies de famílies en funció de la seva participació al centre. A l’estudi de la Fundació Bofill diferencien famílies informades, presents, col·laboradores i representants. Als estudis fets a les Illes, hi ha una tipologia coincident, tot i que moderadament diferent, amb presència també de famílies desconcertades o desorientades sobre el seu paper en el procés educatiu, el dels seus fills i el del conjunt de la comunitat educativa.
 
La majoria de recerques indiquen que la implicació de les famílies en els processos socioeducatius és cabdal a l’hora de determinar l’èxit o fracàs escolar dels fills. Per aquest motiu sorprèn que la Conselleria no estigui més preocupada pel tema. Quan en Miquel Perelló, era director general d’Innovació Educativa i Formació del Professorat, juntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació i FAPA-COAPA es va desenvolupar un interessant programa de suport familiar. Encara el podrien recuperar, si realment en volen fer una acció en aquest àmbit. En qualsevol cas, no faltaran bones pràctiques, experiències excel·lents de les que se’n puguin treure conclusions i aprenentatges per a la resta de centres.
 
La participació familiar és un factor clau de la qualitat educativa, que reverteix en la satisfacció i el compromís de tota la comunitat educativa, dels propis pares, de l’alumnat i també del professorat, afavorint el conjunt de la comunitat, els seus processos educatius i els resultats a llarg termini de tot el sistema. És urgent que la pròpia Conselleria sigui conscient de la importància de les famílies, no és necessària que facin retòrica sinó programes efectius de sensibilització, formació, millora de les competències i, sobretot, de promoció de la participació efectiva en tots els nivells educatius.
 
Ballester, L. (2010). Limitacions per a la participació educativa de les famílies als centres de secundària de les Illes Balears. Anuari de l’Educació de les Illes Balears, (2010), 258-275.
 
Comas, M. (dir) (2014). Com participen mares i pares a l’escola? Barcelona, Fundació Jaume Bofill.
 
Pascual, B. y Gomila, M.A. (2012). La construcción del discurso social de los futuros docentes en relación a la participación de las familias. Témpora: Revista de historia y sociología de la educación, 15, 93-106.
 
Web de COAPA

 El Periscopi

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.