Menu

La privatització de l'atmosfera

8 desembre, 2009 - Organismes internacionals

Mateu Morro – Unió de Pagesos
La celebració de la Conferència Ministerial de l’Organització Mundial del Comerç, que s’ha celebrat a Ginebra, i la cimera de l’ONU sobre el clima a Copenhaguen, que ha d’establir un nou acord sobre el clima, són dos esdeveniments que han centrat l’atenció de molts de mitjans de comunicació. Més la cimera sobre el clima que la reunió de l’OMC. El que fa aquesta sinistra organització (convertir el planeta, persones incloses, en una mercaderia) no té un tractament informatiu suficient més enllà dels enrenous que provoca entre els moviments altermundialistes. I això és un error perquè no es pot deslligar el problema climàtic del model de desenvolupament que l’ha fet possible, que no és altra que el que impulsa l’OMC.
A mesura que anam veient com es comporten aquests organismes internacionals (l’OMC,. El Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, la FAO, l’OMS i fins i tot la UE), més sorprèn la seva debilitat front a les pressions externes. Coses que a l’escala estatal estan una mica més dissimulades –la influència de les grans corporacions- en aquesta escala esdevenen transparents. El tractament del tema del canvi climàtic, per exemple, és un exemple d’ineficàcia i hipocresia que du camí de reportar-nos conseqüències tràgiques.
El ventall de respostes que s’estan arbitrant es basa en combatre els desordres climàtics amb les mateixes armes que els han provocat (l’afany de lucre). L’OMC té prevista la “liberalització” dels béns i serveis ambientals. Les línies d’actuació són “els mercats de carboni”, la promoció dels agrocombustibles industrials a gran escala i els anomenats “Mecanismes de Desenvolupament Net”. La finalitat d’aquestes mesures és convertir la lluita contra el canvi climàtic en una oportunitat per fer negocis lucratius amb un enfocament que en el seu argot en diuen “favorable al mercat”. El “comerç de carboni” és un element central de les negociacions i permetrà a les empreses riques del nord seguir emetent emissions a canvi de pagar per fer-ho. Els “Mecanismes de Desenvolupament Net” (MDN), establerts en el Protocol de Kyoto, privatitzen l’atmosfera atorgant drets d’emissió als que tenguin diners per comprar-los, creant un mercat financer especulatiu de matèries primeres. La conseqüència d’aquestes propostes serà l’adopció massiva de tecnologies de no provada benevolència ambiental (la geoenginyeria, les nanotecnologies, les indústries nuclears o les tècniques de modificació genètica) i la dependència de tecnologies de “segrestament i captura del carboni” que justifiquen l’ús de combustibles fòssils com el “carbó net”. Les organitzacions ecologistes anomenen aquestes mesures com a “falses solucions”, jo en dic lluitar contra el canvi climàtic generant més canvi climàtic. Obama ha dit que serà a Copenhaguen, la fotografia serà completa, però les fotos ja no basten.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.