Menu

L'Assemblea de Moviments Socials

9 setembre, 2008 - Cròniques

Maria Fca. Simonet – ATTAC Mallorca
Attac Mallorca sempre ha estat present a les plataformes, fòrums socials i a altres col·lectius afins als nostres objectius.
“Entrepobles”, “Fòrum Ciutadà”, Sindicat CGT, Sindicat Stei-i, “Gent de Marratxí”, “Drets Humans de Mallorca” i ATTAC Mallorca el 8 d’abril de 2008 acordaren constituir-se en Assemblea de Moviments Socials. Posteriorment va unir-se a aquest col·lectiu “Associació d’Amics del Poble Saharaui”.
La tasca de l’Assemblea de Moviments Socials serà informar i unir accions de caire social, de manera permanent en tot allò que afecta la vida de la població de Mallorca, sempre amb una perspectiva global i una acció local.
Per tal d’assolir els objectius plantejats cal:

Per tot això, establiren els següents eixos per tal d’orientar l’acció conjunta d’aquesta assemblea:

Accions realitzades:
1. El 3 de juliol de 2008 el grup en defensa dels Serveis Públics va mantenir una entrevista amb el Director General de Comerç per conèixer de primera mà quina postura té el Govern respecte a la Directiva Bolkestein, i alhora quines iniciatives durà a terme atesa la problemàtica que pot presentar-se pel pes de la Normativa.
El seu departament ja ha pres certes mesures. No obstant això cal plantejar unes accions per dur a terme: informar a la ciutadania i implicar diverses entitats.
2. El 7 de juliol de 2008, metges del Món i el Sindicat CGT convocaren les entitats relacionades amb la immigració juntament amb l’Assemblea de Moviments Socials a una reunió per tractar la Directiva de Retorn, on acordaren convocar una concentració, una roda de premsa i redactar un manifest per fer públic a la concentració.
La concentració va tenir lloc davant la Delegació del Govern el 16 de juliol: es va llegir el manifest titulat “La Directiva de la vergonya”, 22 entitats locals donaren suport al manifest.
Acords:
El 3 de setembre va tenir lloc una reunió convocada per Metges de Món i el Sindicat CGT, a la que assistiren representants de Drets Humans de Mallorca, Fòrum Ciutadà, USO, CGT Balears, Metges del Món i ATTAC Mallorca. La finalitat de aquesta reunió era de tancar acords sobre distintes propostes plantejades.
Amb motiu de la celebració de III Fòrum Social Mundial de les Migracions a Rivas Vaciamadrid, Madrid, al que hi assisteixen delegats del sindicat USO Balears i d’ ATTAC Mallorca i aprofitant aquesta circumstància, prengueren l’acord de donar a conèixer el manifest sobre “Directiva de la vergonya” en aquest esdeveniment i en conseqüència es va fer una redacció en anglès a més del castellà.
Deixar de treballar de manera aïllada i integrar tots els grups en un mateix col·lectiu: l’Assemblea de Moviments Socials.
S’ha convocada la propera Assemblea de Moviments Socials per a dia 16 de setembre a les 20:00 en el Casal Solidari, C/ Ramon Berenguer III, 20, de Palma.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.