Menu

Les epidèmies no entenen només de salut

15 març, 2020 - Coronavirus, estat d'alarma i crisi econòmica mundial, Opinió, Sanitat, Serveis Públics

Javier Padilla Bernáldez – ctxt.cat
Més enllà del nombre d’infectats pel coronavirus, aquesta crisi ha de fer-nos reflexionar sobre els sistemes de salut pública i la necessitat de prendre mesures que protegeixin els més vulnerables.

Investigación biomédica / PIXABAY


El 2003 va ser la SARS (Síndrome Aguda Respiratòria Sever), el 2009 la Grip H1N1 (grip A) i el 2020 està sent la malaltia per coronavirus (COVID-19). Lluny de ser fenòmens circumscrits a l’àmbit de la salut, les epidèmies (especialment les que traspassen fronteres) han de ser mirades des de diferents perspectives (ètica, econòmica, política…),  ja que en la complexitat del seu desenvolupament i en la varietat de les seves respostes es troben col·lisions entre allò que és individual i allò que és col·lectiu, la mercantilització de béns comuns, la socialització de pèrdues econòmiques i riscos en salut, la limitació de fluxos transfronterers de béns i/o persones. En definitiva, una epidèmia internacional suposa un problema de salut global, al mateix temps que ens mostra com la salut va molt més enllà de l’individu i dels sistemes sanitaris.
Entre l’impacte econòmic, el mediambiental i la salut
La complexa interacció entre l’activitat econòmica, la salut i el medi ambient s’evidencia encara més quan brusques disrupcions com una epidèmia agiten els funcionaments de les societats actuals. Recentment, el New York Times va publicar un article sobre l’evolució de les emissions de carboni a la Xina trenta dies abans i després de l’Any Nou Xinès, en el qual explica que aquest any no s’ha produït l’habitual repunt en les emissions després d’aquesta celebració a causa a la disminució dels viatges i l’activitat econòmica produïda per l’epidèmia del coronavirus. L’activitat a la construcció s’ha alentit, les refineries de petroli produeixen menys del que és habitual i el trànsit aeri ha caigut en 13.000 vols diaris. En els sectors industrials clau, l’activitat ha disminuït entre un 15% i un 40% si es compara amb les setmanes equivalents de l’any previ. Aquesta caiguda de l’activitat econòmica probablement implicarà pèrdua de llocs de treball (a la Xina i en altres països), disminució del consum, caiguda de la renda de moltes persones… així com una millora dels nivells de contaminació, menor explotació de recursos naturals, menor nombre d’ingressos per patologies relacionades amb pics de contaminació (asma, cardiopatia isquèmica …). I això, en paral·lel al fil conductor de tot que és l’epidèmia de COVID-19.
Aquest fenomen recorda a un altre àmpliament estudiat en la salut pública, que parla que en els primers anys de les crisis econòmiques (en funció del tipus de resposta: contracció o expansió de la despesa pública), la mortalitat pot reduir-se en disminuir la contaminació, els accidents de treball o els problemes de salut lligats a desplaçaments. Això passa, bàsicament, perquè l’activitat econòmica habitual dins el funcionament de les economies capitalistes no sempre serveix per millorar la salut de la població i en moltes ocasions s’associa a esdeveniments mòrbids i mortals. És cert que aquesta relació és més clara en les classes mitjanes i altes, atès que les classes més baixes solen viure en condicions en les que no tenen uns dipòsits de què tirar per beneficiar-se’n de la part bona de la caiguda d’activitat econòmica mentre aguanten amb els estalvis que, si escau, no existeixen. En el cas dels efectes col·laterals de l’epidèmia de COVID-19, probablement també veiem aquestes diferències socials impactant en la morbimortalitat de la malaltia.
Més enllà de determinar inequívocament si la caiguda de l’activitat econòmica a la Xina pot tenir algun benefici per al medi ambient o la població, això ha de servir per recordar que la relació entre els interessos de mercat i els interessos de la salut pública és un dels grans conflictes clàssics en l’àmbit de la salut. Aquest conflicte es manifesta de forma molt especial en èpoques d’epidèmies, quan el plantejament de mesures que limitessin la lliure circulació de persones o béns de consum xoca frontalment amb els defensors a ultrança del lliure comerç.
L’actual epidèmia de COVID-19 ha arribat quan la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina estava en un dels episodis més agres dels últims anys; el coronavirus ha irromput en aquesta batalla i suposa un element impredictible. Les epidèmies no entenen de geopolítica, però sí que tenen capacitat per impactar sobre ella de manera radical; trasllats de fàbriques, restriccions al moviment de persones i béns, trencaments en la cadena de subministraments… La mateixa incertesa sobre com es comportarà el virus sembla traslladar-se a la pregunta de com es comportaran les economies, com seran les seves recuperacions i com actuaran els governs dins d’aquest context de guerra comercial en què el coronavirus ha fet d’antimediador.
És el mercat, amic
A més de la repercussió en l’economia en termes macroeconòmics, aquestes setmanes se succeeixen les notícies que mostren com la ingerència del que és privat com a productor i subministrador de béns i serveis genera situacions que comprometen de forma clara la salut de la població i afavoreix l’increment de les desigualtats socials, en utilitzar la renda com el factor d’accés al necessari per cobrir les necessitats de salut.
A Espanya les assegurances sanitàries privades adverteixen que dins de les seves cobertures no s’inclou el coronavirus en tractar-se d’una potencial pandèmia. Al Estats Units les asseguradores cobren al voltant de 2.500 euros per un test i al Regne Unit professionals sanitaris alerten que el deficient finançament del National Health Service podria conduir a denegar mesures de suport als pacients més febles. Paral·lelament, a tot el món el mercat de màscares i solució hidroalcohòlica es dispara en una mena de cercle viciós que incrementa la sensació de necessitat per part d’una població que ha de triar entre l’alerta tranquil·la transmesa per les institucions i l’alarma desbocada insinuada per alguns mitjans de comunicació i els mercats.
Delegar a l’empresa privada la producció i distribució de béns i serveis relacionats amb la salut limita la funció de l’Estat com a protector de la salut de la seva població, i fa que sigui impossible per a les institucions públiques donar una resposta adequada a les necessitats de la població en comptes del seu nivell econòmic; allà on el sector privat és qui ostenta el monopoli de la producció i distribució de béns i serveis, es produeix una estratificació social en l’accés a la salut; la necessitat se substitueix per la capacitat de pagament, el que resulta més injust i ineficient, si és possible, en parlar de problemes de salut pública. No hi ha res més propi de la iniciativa privada en salut que transferir al públic els riscos, i res més semblant a un risc que la incertesa existent davant l’aparició d’un nou microorganisme el comportament es va coneixent sobre la marxa.
Per tot això aquestes situacions han de servir per revitalitzar les propostes que plantegen la necessitat que l’Estat tingui un paper fonamental, no només en la provisió de serveis sanitaris o en l’aplicació de tractaments comprats a la indústria farmacèutica privada, sinó que la producció ( des de zero fins al llit de l’pacient) ha de ser també una competència de les institucions públiques, úniques garants, de la mà de la societat civil organitzada, que el bé comú sigui el que guiï les decisions en matèria de salut pública.
Allò que és de tots com a garant de la salut pública
En les últimes setmanes s’han publicat molts articles en revistes científiques descrivint i analitzant el que està passant en aquells llocs amb casos confirmats de COVID-19, especialment a la Xina. Un d’ells, publicat recentment a la revista The Lancet, feia referència al fet que la disponibilitat més gran de serveis sanitaris podria explicar la baixa mortalitat a les regions més riques (Zhejiang i Guangdong) pel que fa a la mortalitat més gran de les zones més empobrides.
A més de la necessitat d’enfortir els sistemes sanitaris, situacions com l’actual ens assenyalen la pertinència d’actuar d’una manera contrària a la que s’ha actuat a Espanya en l’última dècada: hem d’enfortir l’estructura -i la despesa- de Salut Pública, que ha patit la més gran retallada pressupostària des de 2010; i hem d’ampliar al màxim la cobertura sanitària universal, aspecte que segueix sent una tasca pendent dins del nostre Sistema Nacional de Salut.
També cal assenyalar que no és possible seguir les recomanacions que les institucions de salut pública si no hi ha un marc de garantia de condicions de vida que capaciti a la gent per a això. No anar a la feina -com mecanisme de frenar la transmissió de la infecció- quan s’està malalt és una cosa que no es pot permetre un important percentatge de la població (més encara en països com EE.UU); tenir una correcta higiene de mans pressuposa el material per a això i una càrrega de treball que ho permeti; acudir a un centre sanitari en el cas que hi pugui haver sospita d’infecció i coexisteixi simptomatologia important sembla tasca impossible per als milions de persones sense assegurança sanitària als Estats Units o per als milers de persones immigrants indocumentades en molts països d’Europa.
Juntament amb el reforçament dels sistemes públics de salut i la introducció dels determinants socials de salut a l’hora d’analitzar les respostes i recomanacions que s’emeten per frenar la transmissió de la infecció per coronavirus, s’ha d’afegir un altre aspecte clau: la necessitat de prendre mesures col·lectives per protegir les persones més vulnerables.
Les epidèmies, i més concretament les d’afectació respiratòria, com la generada per la propagació del coronavirus afecten de forma més important i severa a les persones d’edat avançada i o amb múltiples patologies que afectin el seu estat de salut. Això fa que les mesures per contenir la infecció han de tenir en compte que cal mobilitzar a una societat sencera per poder protegir als que són més vulnerables, o dit d’una altra manera, cal tota una comunitat per tenir cura d’una persona. Aquest mateix criteri que s’aplica en mesures de salut pública com la vacunació -el benefici més gran no és conjugable en primera persona del singular, sinó en plural, perquè la immunitat de ramat és l’encarregada de protegir als que no es poden vacunar (per diversos motius) – ha de ser el que operi en situacions com les restriccions imposades en casos d’epidèmies.
La salut d’una persona no és independent de la de la seva societat i del medi en què viu. Dins d’aquest marc d’interdependència és on es desenvolupen les polítiques que prioritzen la cura dels que són més vulnerables a la malaltia. Pensar les epidèmies en clau sistèmica, més enllà del que és estrictament sanitari, ajuda a adequar les respostes i evitar simplificacions que solen ser el camí més simple, senzill i directe cap a solucions errònies.
Javier Padilla Bernáldez és metge i membre del Colectivo Silesia.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.