Menu

Manifest en defensa i recuperació dels serveis públics i socials

28 febrer, 2009 - Notes de Premsa, Serveis Públics

Manifest del III Fòrum Social de Mallorca 2009
Entenem els serveis públics i socials com a drets humans de la ciutadania, conquerits per satisfer necessitats de les persones, no pel comerç i benefici econòmic. Els serveis públics i socials no es poden regir per criteris de rendibilitat sinó d’interès social. D’accés universal, mantinguts sempre per una fiscalitat solidària, representen els drets més significatius assolits per la ciutadania a través de la història i són indispensables per lluitar contra les desigualtats socials i territorials.
La provisió dels serveis públics i socials s’ha de desenvolupar en base a les necessitats de tothom; no en la seva capacitat de pagament segons les lleis del mercat. Els drets socials no han de ser liberalitzats ni privatitzats. Entenem que és un deure de l’Administració, garantir-ne el seu exercici pràctic i facilitar-ne l’accés i coneixement a tota la ciutadania sense exclusions, de manera que passin a ser una part decisiva en les polítiques socials.
Patim una ofensiva neoliberal, per part dels sectors governamentals, en contra dels Serveis Públics. Tots apliquen polítiques de privatització i liquidació de l’Estat del Benestar. Els dirigents econòmics i polítics insten el Govern
de l’Estat a privatitzar tot quant pugui ser controlat per empreses privades.
Estam en contra de la disminució de la despesa pública social, i a favor del seu augment significatiu, amb gestió i execució directa. Denunciam que aquesta ofensiva es porta també des d’institucions internacionals i especialment de la Unió Europea, de la qual la directiva Bolkestein de liberalització de serveis i el mateix Tractat de Reforma de la UE (Lisboa, desembre de 2007), són exemples d’imposicions antidemocràtiques d’un model econòmic neoliberal.
Davant aquesta ofensiva, es fa necessari donar suport a les lluites socials i unificar les accions, per tal que no es quedin aïllades en cada sector, i es faci possible la participació de tota la ciutadania:
Cal una acció de denúncia dels processos de privatització, que sovint fins hi tot són desconeguts de manera conscient pels sectors més directament afectats.
Cal posar en evidència que l’ofensiva privatitzadora, a més a més dels sectors socials bàsics com la sanitat, l’educació i el sistema de pensions, s’estén també al territori i la distribució de l’aigua, transports urbans i ferrocarril, ports i aeroports, mitjans de comunicació, energia i telecomunicacions i altres sectors ja privatitzats.
Fets que darrerament els mitjans de comunicació presenten com inevitables i part de la ciutadania també, s’agreugen en no parar esment als nous drets humans emergents, com el dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, a l’oci, a atendre persones per sobre de vehicles privats, a conciliar vida familiar amb vida laboral….
Només si les ciutadanes i els ciutadans estam informats i actuam organitzats podrem aturar aquesta ofensiva i reconduir el procés cap a una restauració d’uns Serveis Públics controlats democràticament per part de la ciutadania. Volem uns serveis no únicament “públics”, sinó també gestionats amb la participació d’usuàries i usuaris, treballadores i treballadors, deslliurats de la tutela dels buròcrates i/o tecnòcrates. Volem també uns serveis públics que respectin plenament els drets laborals dels que hi treballen, tant en salaris com en condicions de treball, i denunciam que externalitzacions i subcontractacions
perjudiquen tant treballadores i treballadors com usuàries i usuaris.
Un cop celebrat el 60 aniversari de la proclamació dels Drets Humans, i incorporant els nous drets emergents, exigim que els serveis públics del nostre País siguin impulsats per les Administracions Públiques, i garanteixin que tots els ciutadans i ciutadanes en puguem gaudir sense exclusions.
Les organitzacions, col·lectius entitats i persones disposades a realitzar el III Fòrum Social de Mallorca ens proposam iniciar una unitat d’acció ciutadana, començant per les jornades a celebrar el 12, 13, 14 i 15 de març de 2009.
UNITAT D’ACCIÓ EN LA DIVERSITAT!
LLUITEM CONTRA LES PRIVATITZACIONS!
UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE, I UNA ALTRA MALLORCA, TAMBÈ!
UN ALTRE ORDRE ECONÒMIC ÉS NECESSARI!!

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.