Menu

Ni els propis mercaders voldrien privatitzar sa Llonja

8 juny, 2014 - Opinió

Jaume Llabrés MuletÚltima Hora
Fa deu anys en ocasió de publicar-se el llibre “El baluard de Sant Pere i la Ribera del Moll” (A. Pascual / J. Llabrés, D.G. Murray) magníficament editat per Promomallorca S.L i amb una excel·lent maquetació de Marilén Mayol, vaig tenir l’ocasió de poder escriure un acurat resum sobre el que havia estat la casa, hort i Llonja del col·legi de la Mercaderia. Crec que vaig recuperar per a la historiografia moderna la idea de conjunt dels dos edificis que coneixem com el Consolat de la Mar i sa Llonja units pel jardí artístic més important de l’edat moderna a Mallorca (segles XVI-XVII), és a dir l’hort desaparegut dels mercaders i que actualment és una mena de parc dur i parking de la Presidència del Govern de les Illes Balears.
Després d’haver pres consciència de que els dos conjunts més monumentals de Ciutat de Mallorca han estat a vila de dalt: la Seu, el palau de l’Almudaina i el palau del Bisbe i a vila de baix la Casa, Hort (desaparegut) i Llonja de la Mercaderia crec, sincerament, que va ser una mala idea instal·lar la seu del president autonòmic en el Consolat. Començaré per explicar que l’edifici que ara coneixem com el Consolat de la Mar va ser originalment la Casa del col·legi de la Mercaderia amb el seu oratori annex. La galeria que abans guaitava sobre la mar i ara sobre el passeig de Sagrera és una refinada obra d’estil manierista obrada pels escultors Antoni Verger i Jaume Blanquer el 1624. La sala principal a la que esta galeria dóna llum conserva un important enteixinat de fusta tallada i daurada on encara es veu cisellat l’àngel protector d’aquella poderosíssima institució.
Des del moment en que vaig comprendre la importància d’aquell conjunt sempre he pensat que tant el Consolat com sa Llonja són dos monuments indivisibles i que partint d’una bona política cultural i patrimonial autonòmica mai no se tenia que haver hipotecat un d’ells com un edifici burocràtic del poder ni de cap altre cosa. També aquella conversió en seu de la Presidència va comportar, no ho oblidem mai, la desaparició força lamentable del Museu Marítim una de les malifetes patrimonials més greus que hem sumar als governats de la nostra comunitat autònoma.
Però anem per sa Llonja, la tercera joia gòtica de Ciutat al costat de la Seu i del castell de Bellver, que ara volen privatitzar perquè és un monument que lis ve massa gran al Govern de les Illes Balears. Idò, me pareix malament perquè per a començar això és vendre la dignitat dels ciutadans vertaders propietaris del monument i perquè les pròpies institucions demostren ser indignes en la gestió del nostre patrimoni. Un edifici tan emblemàtic com és l’antiga Llotja del col·legi de la Mercaderia (gòtic, segle XV) obra mestra de Guillem Sagrera com arquitecte i escultor mereix el respecte més profund. La seva gran sala interior és un espai massa universal com per deixar-ho en mans d’un empresari que no sabem fins quin punt tendrà carta blanca per fer-hi certes activitats o “eventos” que estàn tant de moda en els cellers i tafones dels agroturismes. Del “bon gust” del president Bauzá i de la seva subordinada la consellera Camps no se’n pot fiar ni el dimoni. Sa Llonja és un contenidor massa valuós i massa exquisit per a mercadejar amb ella, els mercaders la consideraven la joia de la Ciutat i s’ocuparen contínuament en embellir el seu entorn. Crec que aquesta gran plaça coberta que és sa Llonja ha de ser mostrada de forma franca i gratuïta (tuden tants de doblers els nostres governants per altres indrets) i se l’ha de reservar per aquelles exposicions d’alta categoria que pugin de nivell el panorama cultural de les Illes. Avui ja no puc escriure més i acabaré dient que me fa mala olor que hi puguin haver interessos empresarials entorn de la nostra estimada Llonja.
Frase a destacar:
“La cura dels grans monuments gòtics de Palma de propietat pública és una assignatura pendent”
Jaume Llabrés Mulet es investigador

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.