Menu

Nota de premsa de la cooperativa de promoció d’habitatge per a majors KANOSTRA

29 febrer, 2020 - Notes de Premsa, Opinió, Vivenda

Kanostra habitatge cooperatiu

A l’atenció del sr. Conseller de Mobilitat i Habitatge

La cooperativa de promoció d’habitatge per a majors KANOSTRA demana ser tractada igual que les promotores privades

Kanostra habitatge cooperatiu és una cooperativa de gent gran que vol construir una comunitat residencial en cessió d’ùs i de suport mutu; una alternativa a les residències on viure la darrera etapa de les nostres vides de forma activa i autogestionada. Al llarg dels tres anys que portem de trajectòria ens hem topat amb diferents dificultats —principalment econòmiques— per trobar un lloc on desenvolupar el nostre projecte. Aquest tipus d’iniciatives, en altres comunitats i ajuntaments de l’estat —Astúries, Rivas Vaciamadrid… —, comencen a rebre reconeixement per part de les seves administracions; de fet, és amb aquesta idea que nosaltres també hem iniciat contactes amb Govern i alguns Ajuntaments buscant el seu suport.

Aquests dies hem rebut amb gran preocupació la notícia del projecte del Govern Balear de cedir solars públics a promotors privats per a la construcció, explotació i gestió de vivendes públiques, recuperables al 75 anys (quan decau la vida d’un edifici).

La creació de Cooperatives de propietat col·lectiva en cessió d’ús comença a prendre cos a l’Estat Espanyol; és un model molt estès a altres països —especialment al nord d’Europa —, amb molt bons resultats, amb el valor afegit que comporta el fet de generar o rescatar recursos d’habitatge protegits de la bombolla especulativa i la seva inestabilitat. En aquest sentit, trobem que és important posar de relleu que aquest model de cessió de sòl que el Govern pretén aplicar comptant només amb agents privats, farà que es generin encara més beneficis al sistema immobiliari hegemònic, lucrant-se a partir de béns públics que perdran progressivament el seu valor social.

Finalment, el fet que aquesta iniciativa adopti la forma de decret diu molt de la urgència amb què es vol aprovar, dificultant-ne la possible resposta social. No volem acabar sense fer una interpel·lació al Govern per a que reconsideri la seva proposta i demanar que aquest decret contempli la cessió de solars pùblics a cooperatives de promoció d’habitatge social i sense ànim de lucre , com la nostra.

Kanostra habitatge cooperatiu. 

habitatge.col.laboratiu@gmail.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/KaNostraHabitatgeCooperatiu/

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.