Menu

Qui Som

En front de la gran ofensiva del capitalisme transnacional i especulatiu, de l’actual globalització neoliberal i de l’entronització del mal anomenat “lliure mercat” que implica la privatització de les empreses i els serveis públics i en front de l’acceptació de la competitivitat econòmica entre els humans com a únic valor sorgeix ATTAC; organització internacional que pretén:
a)      Aconseguir millor informació i educació sociopolítica dels ciutadans desemmascarant aquest procés, la seva intencionalitat, els seus secrets, els seus instigadors i col·laboradors i les conseqüències desastroses a nivell econòmic, social, cultural i ecològic que origina a nivell planetari, estatal o local.
Tot això per tal d’aconseguir, juntament amb altres grups que cerquen coses semblants, que una ciutadania informada i crítica pugui actuar per tal  d’aconseguir un món (i uns individus) més solidari, menys desigual, menys corrupte i menys agressiu. Que res del que ens afecti sigui fet sense el nostre consentiment.
b)      A nivell econòmic: establir mecanismes de regulació i control dels mercats i del sistema financer internacional (taxa Tobin,…), assolir una fiscalitat internacional més justa, la supressió dels paradisos fiscals i la defensa dels serveis públics.
A Balears veiem clarament els efectes d’aquesta ofensiva “neoliberal”:
– Canvis dels valors socials cap a l’individualisme economicista competitiu i, associat amb això, una corrupció generalitzada.
– Degradació del medi ambient amb una brutal destrucció del territori i, per tant, de nosaltres mateixos.
– Uns serveis públics que no milloren, o retrocedeixen, amb el perill actual de les privatitzacions..
– Treballs precaris,  salaris baixos i preus alts dels elements bàsics (habitatge, aliments) al costat de grans enriquiments especulatius.
– I totes les coses que, si afecten a altres parts del món, també ens afecten: canvi climàtic, augment dels preus dels aliments bàsics, moviments migratoris, etc.
Per això aquí estam, ATTAC Mallorca, per treballar, lligats als altres ATTACs i a les entitats locals afins, perquè, entre molts, un altre món és possible, una altra U.E., una altra Espanya i unes altres «Illes» són  possibles.