Menu

Història

Unes pinzellades històriques d’ATTAC MallorcaNovembre de l’any 2.000
Un editorial de Le Monde Diplomatique escrit pel seu director Ignacio Ramonet en el mes de desembre de 1997, promou la creació del Moviment internacional ATTAC. Neix a una reunió internacional a París el desembre de 1998, com a grup de pressió a favor de la introducció d’una taxa sobre les transaccions financeres internacionals, per restringir la volatilitat dels mercats de capitals.
Aquests objectius, presents prèviament a la consciència crítica de moltes persones, conflueixen i es van configurant en diverses Plataformes locals, regionals o nacionals. Uns quants ciutadans de Mallorca, assabentats que a diferents ciutats de la Península ja s’havia organitzat el moviment ATTAC, i amb la intenció de formar-ne una delegació a la nostra comunitat, es posen en contacte amb membres de Catalunya i València.
Després dels primers intercanvis ja va tenir lloc una convocatòria per donar a conèixer el projecte.
Acte de presentació del projecte de creació d’ATTAC Mallorca: desembre de 2.000 Binicanella, Bunyola: Hi assisteixen unes 40 persones; Arcadi Oliveres fa una dissertació sobre mundialització- globalització, comerç i mercat internacionals, la preponderància de les transnacionals; explicant que la perversitat d’aquesta casta de globalització genera una injustícia planetària.
ATTAC neix en un moment que pot ajudar a crear fórmules de governabilitat mundial per una distribució equitativa de la riquesa i proposa:
– Instaurar una fiscalització internacional i gravar el frau fiscal.
– Dissoldre els paradisos fiscals.
– Implantar una taxa (Tobin) de caràcter internacional.
– Disminuir la despesa militar.
I alhora suggereix:
– Actuar positivament dins l’àmbit local
– Donar espai a la ciutadania per a la seva participació.
Gener de 2001
Es constitueix una junta gestora per establir ATTAC a Mallorca i formar part “d’un moviment internacional de ciutadans per un control democràtic dels mercats financers i de les seves institucions”,alhora que es mantenen contactes amb els altres grups organitzats a la Península.
Es formen tres grups de treball: un per elaborar un manifest i promoure’n la seva divulgació, un altre per a redactar els estatuts i un tercer per a organitzar activitats.
Tres membres es responsabilitzen dels càrrecs de president, secretari i tresorer.
Mitjançant la col·laboració amb altres entitats, ATTAC Mallorca és membre fundador a Palma de la Plataforma per la Democràcia i la Globalització Social.
Diversos membres d’ATTAC Mallorca assisteixen al I Fòrum Social Mundial de Portoalegre. Juntament amb altres organismes presenten un vídeo sobre la realització del mateix.
22 de setembre de 2001
La primera assemblea general va tenir lloc al Centre Flassaders de Palma. Hi assistiren 30 socis. Una llista oberta de candidats es presentà per a la Junta, després de la votació, els socis que reunien més vots foren destinats a formar la Junta Directiva.
Així va quedar constituït oficialment ATTAC Mallorca.
En els mesos següents fou elaborat un tríptic explicatiu d’ATTAC, i a més una pàgina web d’ATTAC Mallorca.
El novembre tingué lloc a Formentor la cimera del petroli i ATTAC amb altres entitats promogué una manifestació de protesta, alhora que reivindicava la pau a Palestina.
14 de febrer de 2002
Són aprovats els estatuts d’ATTAC Espanya.
ATTAC Mallorca és soci fundador i participa activament a les reunions i a les assemblees realitzades a València, Barcelona, Madrid i Málaga.
Una delegació assisteix al Segon Fòrum Social Mundial de Portoalegre.
Al llarg de l’any ATTAC és present al carrer amb parades informatives i als mitjans de comunicació, principalment, a la radio.
A l’octubre del mateix any, un representant d’ATTAC Mallorca assisteix al primer Fòrum Social Europeu a Florència.
Any 2003
ATTAC organitza una trobada amb grups de joves al Centre Flassaders per a parlar sobre el FSE de Florència.
Col·labora setmanal a un programa d’una cadena de radio local.
ATTAC Mallorca participa activament, amb altres entitats, en l’organització i la realització del Primer Fòrum Social de Mallorca.
Al mateix temps, és present en el programa del Fòrum mitjançant la realització d’un taller sobre l’AGCS, l’OMC.
Coopera amb la Plataforma preparant la manifestació en contra de la guerra de l’Irak.
Pel que fa a les negociacions de l’OMC (reunió a Cancún) i la seva opacitat, és elaborat un manifest que és publicat. D’una manera atractiva es fa un acte reivindicatiu al carrer, amb la col•laboració d’Unió de Pagesos i Amics de la Terra i una mesa informativa sobre les conseqüències de la aplicació d’AGCS.
Any 2004
Un delegat d’ATTAC Mallorca assisteix al Fòrum Social Mundial de Bombai.
Els membres actius d’ATTAC Mallorca treballen formant els següents grups de treball:
Grup de sensibilització: al qual es assignada la funcions d’estendre la informació d’ATTAC. Una de les seves actuacions té lloc a l’institut de segona ensenyança Antoni Maura. Grup de informació: amb funcions i activitats d’accés als mitjans de comunicació, comencen a elaborar un butlletí d’ATTAC Mallorca en periodicitat bimensual. Grup de mobilització: que promou campanyes contra l’AGCS, per la supressió dels paradisos fiscals i la lluita contra la corrupció financera, per les taxes globals (Tobin). Ignacio Ramonet i Ramón Chao presenten el seu llibre Abecedario subjetivo de la globalización al Centre Sa Nostra i a la UIB. ATTAC posa una parada de venda de llibres.
Any 2005
Durant aquest any s’intensifiquen els treballs de les campanyes següents:
– “Campanya pel NO en el referèndum sobre el Tractat Europeu” ATTAC Mallorca fa una publicació de sis mil exemplars explicant els motius pels quals ens oposem al tractat, en du a terme una difusió massiva al carrer i surt diverses vegades per informar al ciutadà, i a la UIB. Treballa també amb la Plataforma i aquesta, juntament amb altres entitats, organitza un acte de cloenda de la campanya, abans del referèndum, a la Plaça dels Patins.
– Campanya adreçada en contra de la proposta de Directiva Bolkestein mitjançant la distribució del material elaborat per ATTAC Espanya, i un text sobre l’AGCS.
Diferents activistes d’ATTAC Mallorca participen en la programació i la realització del II Fòrum Social de Mallorca. Un quants membres d’ATTAC porten a terme un taller sobre l’AGCS, l’OMC i la Directiva Bolkestein.
Diversos membres participen al Fòrum Social de la Mediterrània a Barcelona. Un d’ells es present a la celebració de la Taula Rodona sota el títol “Del Fòrum local al Fòrum Mundial”.
A nivell d’ATTAC Espanya un membre treballa en l’elaboració del Projecte Polític amb diverses aportacions.
Any 2006
Amb l’objectiu de promoure la formació continuada dels seus socis, ATTAC Mallorca organitza un seminari d’Economia bàsica, dirigit per Isabel Segura, llicenciada en Ciències Econòmiques. El programa és desenvolupat mensualment, de febrer a juny. Hi ha una assistència permanent de 20 persones.
Continuant amb la campanya contra l’AGCS i la D. Bolkestein ATTAC menten diverses converses amb el membres dels grups polítics de l’oposició, PSOE, EU.-Verds, PSM a l’Ajuntament de Palma, amb la finalitat de poder dur al plenari una moció relativa a la Declaració de Municipi fora del Acord General sobre el Comerç dels Serveis ( OMC, AGCS i D. Bolkestein). La intervenció d’ATTAC Mallorca es realitza. Encara que el partit majoritari (PP)no va aprovar la moció es van poder ventilar uns temes vedats pels poders fàctics.
Continuant amb la Campanya de Justícia Fiscal Global i contra els paradisos fiscals, ATTAC Mallorca convida a Carlos Jiménez Villarejo a donar una conferència a l’auditori del Diari de Mallorca i fa una difusió a premsa i radio d’entrevistes amb el conferenciant.
Any 2007
Els actes més rellevants d’aquest any són els que constitueixen el cicle de conferències “Ciutadania; diverses formes de globalització”, organitzat en col·laboració amb el Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB i va adreçat principalment als alumnes i obert a la ciutadania. Sota els títols: Moviments socials i globalització. Migració. Democràcia participativa. Mercat internacional. Construcció de la Unió Europea. Serveis Públics, fan la seva dissertació professionals destacats com: Carlos Taibo, Fadhila Mamar, Carlos Ruiz (ATTAC), Antonio Fuertes (ATTAC) i Tom Kucharz (Ecologistas en Acción). L’assistència a totes les conferències va ser d’entre 50 i 60 persones sense decaure en cap moment.
Dos membres d’ATTAC Mallorca han realitzat un vídeo sobre l’AGCS (la privatització dels serveis públics), supervisat per ATTAC Espanya. La presentació oficial tingué lloc a Madrid en el marc d’una assemblea territorial i la presentació a Mallorca tingué lloc el 4 d’octubre a la llibreria Literanta de Palma.
Any 2008
La creació de la nova web d’ATTAC Mallorca va ser la tasca més rellevant realitzada al 2008 i que ens ha ajudat a donar-nos a conèixer. La seva finalitat és la de mantenir una via de comunicació amb els socis, fomentar la seva participació, ser un instrument de difusió d’un pensament que ajudi a formar una ciutadania conscienciada i la de contribuir a la captació de socis. A finals d’any s’havien registrat més de 16.500 visites en poc més de quatre mesos.
La participació amb altres entitats cíviques ens ha permès organitzar actes rellevants: 1) El Dia de l’Acció Global a Palma, en coordinació amb la celebració descentralitzada del Fòrum Social Mundial, on a l’acte d’obertura Juan Torres López (del Consell Científic d’ATTAC) va pronunciar una conferència. 2)La formació de l’Assemblea de Moviments Socials, que ha fet possible el funcionament permanent de comissions de treball sobre els temes: “Defensa i promoció dels serveis públics” “Defensa i promoció dels Drets Humans”.
ATAC Mallorca va ser convidada per la Conselleria de Comerç i Indústria a participar a una Taula Rodona sobre el tema: “Un nou comerç just” el mes de maig. També va participar en la organització de la conferència de Susan George al més de novembre i va organitzar la presentació del llibre ” La Europa Opaca de las finanzas” a Mallorca, realitzada pel seu autor Juan H. Vigueras, membre del Consell Científic d’ATTAC.
Any 2009
La pàgina web ha estat molt útil per dur endavant la tasca sensibilitzadora de la nostra associació. També ATTAC Mallorca ha deixat sentir la seva veu a través de diferents emissores de ràdio locals, com també mitjançant parades informatives en els actes públics de caràcter popular.
Per tal de donar a conèixer les vertaderes causes de la crisi econòmica i financera global, Gregorio López Sanz, membre d’ATTAC, pronuncià una conferència a Palma.
ATTAC Mallorca, membre l’Assemblea de moviments socials, fou un dels impulsors del 3r Fòrum Social de Mallorca, centrat aquesta vegada sobre els Serveis Públics; participà en l’organització general, preparà un taller i col·laborà en diferents actes. Ha pres part en mobilitzacions i manifestacions en defensa dels drets bàsics dels ciutadans.
ATTAC és membre del Fòrum de la ciutadania, organització institucional que intenta agrupar tots els moviments ciutadans. La representant d’ATTAC ha estat elegida vicepresidenta d’aquesta organització.
S’ha ampliat el fons documental de préstec (llibres, material audiovisual, documents o articles…) per tal d’ajudar a la formació dels socis.
Any 2010
Durant aquest any ATTAC Mallorca ha vist incrementat el nombre de socis, la pàgina web ha presentat un percentatge de visites noves d’un 73,36 % i a finals d’any comptam amb 4.224 amics a Facebook.
S’ha duit a terme la “Campanya a favor d’un Impost a les Transaccions Financeres i contra els Paradisos Fiscals” amb el següent resultat: tres ajuntaments han aprovat una moció a favor d’aquest impost i el manifest ha esta signat per set entitats.
En col·laboració amb l’ICE, s’organitzaren unes jornades adreçades als ensenyants i als estudiants universitaris sobre alternatives a l’actual sistema educatiu. Hi participaren personalitats com a Juan Torres, del Consell Científic d’ATTAC, i la pedagoga Pilar Benejam.
ATTAC Mallorca va prendre part amb la constitució de la “Plataforma contra la corrupció” i dintre aquest organisme participà am la realització de distintes activitats: una conferència de Carlos Jiménez Villarejo sobre la corrupció política a les Illes; una manifestació contra la corrupció del polítics del govern, (que aconseguí una assistència massiva); l’organització d’una taula rodona amb els representants dels diferents partits polítics amb l’objectiu que manifestassin el seu compromís de transparència i honradesa (Van esser absents els partits PP i UM).
ATTAC Mallorca, com a membre de l’Assemblea de Moviments Socials, va col·laborar en la organització d’un manifestació amb motiu de la celebració de la Cimera de Ministres de Defensa europeus a Palma el mes de febrer, i en la participació d’unes jornades, descentralitzades a diferents punts de l’illa, per explicar la repercussió de la política econòmica europea en tots els àmbits de la nostra vida i els problemes que se’n deriven.
En el Fòrum de la Ciutadania, promogut per la Vice-presidència del Govern de les Illes Balears. ATTAC hi ha participat assumint un càrrec de responsabilitat.
Un representant d’ATTAC Mallorca ha assistit d’una manera regular en un programa de ràdio a ONA Mallorca, on han tractat temes sociopolítics i econòmics d’actualitat.