Menu

Promeses polítiques i engany educatiu: els programes electorals

15 febrer, 2014 - Educació, Serveis Públics

Martí X. March Cerdà – Diario de Mallorca
Tal com diu la consellera d´Educació del Govern de les Illes Balears, el curs escolar seria normal si no fos per la vaga; efectivament seria normal si no fos per la vaga dels docents, per les manifestacions i protestes, pel malestar de la comunitat educativa, per la preocupació de les associacions de mares i pares, pels expedients a directors, per les dimissions d´equips directius i altres càrrecs, per la por que està impregnant les relacions del professorat i dels centres amb l´administració educativa, per la oposició de la majoria de partits a la política educativa del Govern, pel menyspreu als experts en educació i a la universitat, per la impossibilitat de consens amb els representants dels treballadors de l´ensenyança… en definitiva per la manca de diàleg real entre tots els implicats en la gestió de l´educació, malgrat les promeses electorals.
Seria un curs normal si no fos per les retallades educatives, per la disminució del número de docents a les escoles, per l´ampliació de l´horari lectiu del professorat, per l´augment de les ratios d´alumnes per aula, per la desaparició de programes de suport a la diversitat, per la improvisació educativa constant, per la disminució de les beques de menjador i dels ajuts a la compra de llibres, per la manca de consideració als consells escolars… I tot això sense diàleg ni acords.
I aixó passa quan el programa electoral del PP balear deia, com a punt fonamental del mateix, el següent: “Una educació fruit del consens, apostant per un acord educatiu a les Illes Balears. Durem a terme un model de funcionament consensuat que no impliqui modificacions estructurals amb l´alternança política, per la qual cosa permetrem garantir la seva continuïtat i aplicabilitat, en el que se prioritzi una educació personalitzada i específica de cada alumne com a primer objectiu, per a que pugui adquirir les competències necessàries per a abordar amb èxit la seva realització personal.” En aquest context „i al marge de que ja ningú s´en recorda de la proposta de pacte que va presentar l´exconseller d´Educació Rafel Bosch, juntament amb el president Bauzá a l´inici de la legislatura„ és evident que els fets no només desmenteixen el programa electoral, sinó que són la constatació d´un engany educatiu. I del TIL en el programa electoral no hi ha cap tipus de proposta que vagi en aquesta direcció, només es fa una apel·lació al coneixement d´una llengua estrangera en el marc comú de referència europeu, i a la llibertat dels pares de triar la llengua d´ensenyament, promesa “estrella” que ja ha passat a millor vida, a causa segurament d´uns resultats inesperats, quan es va posar en marxa el programa de la elecció dels pares de la primera llengua d´ensenyament.
Si el programa electoral ha d´ésser el pacte que els polítics fan amb la ciutadania, és evident que, en aquest cas concret, no només ens trobam davant un incompliment del seu programa en la lletra i en el seu esperit, sinó que a més la política educativa va en la direcció contraria a la ja famosa promesa de les autopistes de l´educació. Un exemple d´engany educatiu i electoral. No es pot fer referència al programa electoral quan interessa i deixar-ho de banda quan així ho decideixen amb propostes contràries a les que se varen presentar, apel·lant o bé a la responsabilitat o bé a la herència rebuda. Si la política, les institucions, els partits i, fins i tot, el règim polític que va sorgir de la Constitució del 1978, estan en crisi, desprestigiats i generen desconfiança dins la societat civil i els ciutadans, cal cercar les causes, entre d´altres, en aquesta dicotomia entre el Govern i la ciutadania, en la certesa d´un engany electoral permanent.
En el cas de l´educació a les Illes Balears, la imposició d´una política educativa diferent a la promesa i la seva aplicació amb autoritarisme i manca de diàleg, està duent el nostre sistema escolar a una situació de conflictivitat permanent, a un carreró sense sortida i a un increment de problemes mai coneguts a la nostra comunitat. Si els nostres governants pensen que així es poden millorar els problemes que té l´educació a les Illes Balears, aquesta és una demostració d´uns responsables polítics que han perdut el seny, el contacte amb la realitat educativa i el respecte democràtic a la ciutadania i a la comunitat educativa.
Per què se tracta així El sector educatiu, quan es parlava de les autopistes de l´educació durant l´etapa electoral? Quina seria la conducta política del Govern davant un conflicte en el sector turístic, del transport o de la sanitat? Pensa el Govern que l´educació es pot millorar amb aquesta política de confrontació i de manca de diàleg? Per què no es vol acabar amb el conflicte educatiu, a través del consens, tal com es deia al programa electoral? O és que, en el fons, l´educació publica no interessa? O això és el que se pretén perquè, tal com se diu en bon mallorquí, qui un dia passa, un any empeny. En qualsevol cas caldrà, a les properes eleccions, exigir als partits polítics assegurar les seves promeses electorals de forma clara i, fins i tot, notarial, si volem evitar el desprestigi progressiu de la política i de la democràcia.
Catedràtic d´universitat de la UIB

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.