Menu

Què és això del "Projecte IB-Salut 2020 Promoció de la salut"?

15 gener, 2012 - Articles, ATTAC Mallorca

(Vos recordam que avui, diumenge 15 de gener, es farà una manifestació en defensa de la sanitat pública. Començarà a les 18 h. a S’Hort del Rei. Palma)
El passat mes de novembre, la Conselleria de Salut va penjar a internet un projecte de “Pla de salut fins a l’any 2020”…
És necessari fer diverses consideracions per entendre el projecte:
Una qüestió inicial i bàsica que recull el document és el reconeixement de la insuficient dotació econòmica que ha tingut la sanitat pública de Balears crònicament. Això ja ve des d’abans del traspàs sanitari a les autonomies, i desprès de les transferències. Malgrat el reconeixement que fan de que tenim una sanitat infra-pressupostada, i situar-nos sempre manifestament per baix de la mitjana de despesa sanitària entre totes les CCAA, en cap moment no se’ls hi acut plantejar que tal vegada faria falta millorar aquest percentatge i almenys acostar-nos a la mitjana nacional.
– Ho van penjar de pressa i corrents, tant que ni es van adonar que els veritables autors encara figuraven en les “propietats “del document en pdf, i així ho vam poder veure tots els que ens vam baixar el document d’internet.
– Els autors reals del document de funcionament proposat per a la sanitat pública de les Illes Balears són en realitat una consultora que treballa per a la Fundació IDIS (“Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad”), que representa els interessos de la sanitat privada a tota Espanya, amb caràcter de “lobby”.
– Sota l’aparença d’un document sobre propostes sanitàries i de salut pública es desenvolupen tota una sèrie de eslògans publicitaris que podien haver sortit de la més rància dreta insolidària i neoliberal. Els comentaris traspúen neo-liberalisme Thatcherià del més dur, arriben a considerar als malalts crònics com a causants de “despilfarro (sic)” pel consum de medicaments i de consultes que es veuen obligats a fer. A això se li diu preparar el camí del rentat de cervell oportú a les generacions més joves, i en principi sanes, per intentar fer-los creure que els culpables de la malaltia crònica són els propis pacients.
– Destapa projectes d’un futur ja cada dia més proper, per desgràcia, en el que el pilar i porta d’entrada al sistema sanitari com és l’atenció primària passaria a dependre orgànicament dels gerents hospitalaris de cada sector, –dins Mallorca els quatre hospitals d’aguts principals–. D’aquesta manera es buida de contingut tot l’ideari de l’atenció primària:
– La promoció de la salut, l’educació sanitària, l’atenció domiciliària, el control multidisciplinar dels pacients crònics i pluripatològics, etc. I lo que és pitjor, ja no tenen cap vergonya en destapar algunes propostes de privatització de la sanitat com per exemple:
– Creació d’una empresa que es dedicaria a l’atenció domiciliària dels pacients crònics. És a dir, fan desaparèixer les figures ja familiars del metge de capçalera i l’infermera de la família i en el seu lloc volen crear una empresa privada però amb pressupost públic. Aquesta empresa rebria subvencions públiques en funció del nombre de pacients atesos i a més els propis pacients haurien de “co-pagar” per la seva assistència domiciliària.
– Una altra proposta clarament desatinada i fora de lloc és la creació de la “Yoko-Teacher”. Aquesta és una figura existent al Japó, i que és una infermera que fa feina a les escoles, actuant com a primer contacte amb el sistema sanitari al qual deriva els nins que ho requereixen segons el seu parer. El problema és que aquí es plantegen fer un ús d’aquesta infermera de tipus limitador, actuant com a filtre d’accés per evitar les consultes a atenció pediàtrica. Es una autèntica pena que els redactors d’aquest informe no coneguin ni per referències la feina desenvolupada a alguns centres de salut de Mallorca per les infermeres que han dut “Consultes Joves” a centres escolars e instituts, que si tenen un autèntic motiu promotor de salut i fomentador de l’educació sanitària, sense caràcter restrictiu de les consultes.
– En tot el document es traspua un sentit economicista per damunt de tot, sense que hi hagi en cap moment una valoració prèvia de les xifres sanitàries pròpies de Balears i específiques per a cada un dels “problemes” que pretenen resoldre amb el document. Per exemple, no es menciona ni per aproximació la xifra de pacients crònics que es considera que hi ha a Balears, i quants d’ells requereixen atenció domiciliària; ni quina disponibilitat de personal sanitari requeriria el fet d’implantar una hospitalització a domicili que ja ha estat assajada en altres ocasions sense que els seus resultats en termes de cost-efectivitat justifiqui una planificació expansiva sense cap raonament previ.
– Es destapa la intenció de “construir” nous centres de salut, així com el nou hospital d’Eivissa, mitjançant la financiació privada (sistema PFI) i concessió, que ja sabem que és a la llarga un sistema moltíssim més car e ineficient per a les arques públiques.
– De passada ens plantegen qüestions com el co-pagament –molt divers, fàrmacs, estància hospitalària, etc–-, o millor deuriem dir re-pagament, perque un ciutadà que paga els seus impostos haurà aportat doblement a la empresa privada que gestiona la concessió gestora de l’hospital de torn…. Tindrem un sistema doncs més semblant a les autopistes de peatge que no als hospitals púlics!!
I per acabar, només comentar la falta de respecte que plantejar un pla a 8 anys vista com aquest, –i amb tota la transcendència que pot tenir per a la conservació de la sanitat com un servei públic i un dret–, deixant escassament un mes de temps perquè les entitats polítiques, professionals, ciutadanes, etc., si és que s’han pogut assabentar a temps, facin les seves al·legacions a un projecte en el que no han tingut cap participació perquè no han estat escoltades prèviament com hauria estat de menester.
Comissió de Sanitat

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.