Menu

Què hem de fer per millorar l'educació

29 setembre, 2013 - Educació, Opinió, Serveis Públics

Lluís Ballester arabalears.cat
Els darrers 10 anys, s’han fet a les Balears congressos sobre fracàs escolar, estudis per al Consell Econòmic i Social, seminaris a l’Institut de Ciències de l’Educació sobre experiències d’èxit i bones pràctiques educatives, a més de moltes altres activitats que han implicat diversos experts internacionals, el professorat i la resta de la comunitat educativa. D’aquest conjunt d’activitats de reflexió, experiències avaluades i recerques, s’han pogut extreure una sèrie de coneixements sobre els factors clau per a la millora dels processos i resultats educatius a les etapes obligatòries.

En qualsevol cas, cal recordar que tenim un sistema educatiu inestable i amb dificultats, entre altres qüestions, per tres factors:
1) Els canvis polítics i legislatius que hi ha hagut tant a l’Estat com a les Illes Balears. El recent decret llei del TIL és un dels exemples d’inestabilitat provocada pels poders polítics, amb un finançament molt insuficient que repercuteix en la qualitat i resultats educatius.
2) La crisi i els canvis demogràfics. Des de la perspectiva de la immigració i diversificació social i cultural, s’ha fet molt complex el manteniment de la qualitat educativa del sistema als nivells obligatoris, especialment als centres públics i alguns de concertats. El pes de la integració de l’afortunada diversitat social i cultural no ha estat repartit igual a tots els centres finançats amb fons públics. A aquest factor s’ha d’afegir el greu impacte de la crisi socioeconòmica, amb dificultats com el deteriorament alimentari de l’alumnat, l’increment de la tensió i inestabilitat residencial en les famílies, les dificultats per disposar de l’equipament escolar necessari, etc.
3) Finalment, cal recordar les funestes reduccions en la dotació de professorat i equips de suport, sobretot, de determinats centres públics; eliminant, per exemple, els programes de suport a la comprensió lectora, els educadors socials als instituts, bona part del professorat de suport, etc. Superant aquests factors d’inestabilitat i pèrdua de qualitat educativa, i sense una intenció exhaustiva ni dogmàtica, es poden recordar algunes de les conclusions sobre els factors que ajuden a garantir l’èxit educatiu. Les millors experiències educatives s’han donat quan l’alumnat està motivat, les escoles són plenament inclusives, les famílies participen constructivament i el professorat està motivat, format i incentivat; quan els centres estan inserits correctament en la comunitat, disposen d’autonomia per desenvolupar experiències innovadores i adaptades a la realitat, estan connectats en xarxa (Infantil, Primària i Secundària, però també amb els serveis de la comunitat: socials, de salut, esportius, culturals), i a més disposen dels recursos necessaris per desenvolupar la seva tasca. Aquestes poques qüestions són el punt de partida, si s’aconsegueixen altres millores tot sumarà en el procés de millora.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.