Menu

S'apropen les jornades organitzades per ATTAC Mallorca i l'ICE

26 gener, 2010 - Notes de Premsa

Nota de premsa d’ATTAC Mallorca
“Els educadors s’han de qüestionar per a qui i a favor de qui eduquen”. Paulo Freire, 1921-1997.
“La hegemonia cultural del pensament únic en funció dels interessos dels privilegiats, s’ha imposat per damunt qualsevol altra raonament més d’acord amb les necessitats i el futur de la humanitat”. Antonio Gramsci, 1891-1937.
Aquestes dues cites il·lustren perfectament les jornades que l’ICE i Attac Mallorca estan organitzant, pels propers dies 18, 19 i 20 de febrer del 2010. En aquestes jornades ens agradaria poder contar amb la participació activa d’un gran nombre de professionals, i per aquest motiu estan obertes a la presentació de comunicacions relacionades amb els temes que ens ocupen i preocupen.
Amb aquestes jornades pretenem potenciar la difusió i la reflexió-acció crítica en relació a la globalització neoliberal actual, i la manera com condiciona les nostres vides i les vides de les generacions futures. La globalització neoliberal ens ha duit a una homogeneïtzació de les societats i les cultures, i a l’hegemonia del pensament únic. Cada cop més tots els àmbits de la vida estan regulats pel lliure mercat: l’alimentació, l’habitatge, l’energia, la sanitat, l’educació, el treball, … El deteriorament de la democràcia, de les relacions socials, l’esgotament dels recursos naturals, els riscs mediambientals, les creixents desigualtats, no són fenòmens neutres, tenen conseqüències socials, polítiques i econòmiques, tant a nivell mundial, com local.
Per tant pensam que fa falta una major transparència en tot el relacionat amb els temes econòmics, ja que repercuteixen directament en tots els àmbits de la nostra vida.
L’escola, l’institut, la universitat constitueixen espais privilegiats per aquests ensenyaments, i per formar persones compromeses, crítiques, actives i transformadores.
L’educació, per molt que es pretengui, mai no és neutra, hem de ser conscients de la dimensió social i cívica de l’ensenyament, des del moment que hi ha relació hi ha transmissió de valors. Per tant nosaltres volem una escola compromesa amb els drets humans, i amb els valors d’igualtat i de justícia econòmica i social. Considerem necessari educar en una visió global, capaç de manejar i interpretar la realitat, la pràctica educativa compromesa ha de combinar la reflexió i l’acció, la deliberació i el diàleg, la investigació i l’acció crítica.
Per tant convidam a totes aquelles persones interessades en aprofundir en aquests temes a inscriure’s a les jornades. Podeu trobar més informació en aquesta mateixa pàgina web d’Attac, o a la de l’ICE.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.