Menu

Tag Archives: Llicrenda basica

La renda bàsica de ciutadania i les Illes Balears
Josep Valero – El Periscopi Amb el suport del programa de subvencions de l’Estalvi Ètic de Caixa Colonya, en la pàgina web de l’Ateneu Pere Mascaró www.ateneuperemascaro.org es pot trobar l’enllaç sobre el projecte que estudia el que suposaria l’aplicació d’una Renda Bàsica de Ciutadania a les Illes Balears. No es una [...]