Menu

Tractat de Lisboa: llenguatge i desinformació

11 octubre, 2009 - Articles, Unió Europea

Damià Oliver – ATTAC Mallorca
El procés d’aprovació del “Tractat de Lisboa” de la Unió Europea, al igual que va passar amb el de l’anomenat “Tractat Constitucional”, són un exemple clar de la manca d’ètica i d’actitud democràtica dels governs i de la immensa majoria dels mitjans de comunicació (el seu llenguatge és el mateix). Analitzem simplement un diari, el que trobo al bar, “El País”, del diumenge 4 d’octubre, el dia després del referèndum a Irlanda sobre el ”Tractat de Lisboa”:
Titular en portada: “Europa recupera su futuro”:
– Europa, o la Unió Europea?
– On l’havia perdut? …A Irlanda en el primer referèndum?
– Només hi ha un futur possible?… No podem triar el futur que volem?… (evidentment no, si, com veim només a Irlanda es fa referèndum).
– Si no és aquest futur no és futur?… (ALERTAU!!! Si el futur no és aquest “futur” tal vegada sigui el buit, el “no res”…No us fa por?).
Subtitular en portada: “El 67 % de los ciudadanos ratifica el tratado de Lisboa en las urnas”:
– Dada incorrecta; són el 67 % del 58% d’irlandesos, amb dret de vot, que varen votar; això fa aproximadament un 39%, que no sembla tan rimbombant (de totes maneres el sí ha estat clarament superior al no).
Titular del principal article de les pàgines interiors: “Irlanda da un vuelco a favor de Europa”:
– Ja hi tornam!… De quina Europa estan parlant?…Del subcontinent europeu?…De la Unió Europea?..O, més bé, d’un determiat tipus d’Unió Europea marcadament neoliberal?…(la cerimònia de la confusió i la mentida).
I acaba l’article: “Cuando el verdadero voto ha sido Sí o No a Europa, los irlandeses han dado un Sí rotundo”:
– L’anterior referèndum no demanava el mateix que aquest (noves concessions a part)?… Per què aquest és el “veritable vot” i l’altre no?
– Cap dels dos referèndums era sobre “un sí o un no a Europa” sinò sobre “un sí o un no a un tractat determinat (de caire marcadament neoliberal) per a la Unió Europea; però els governs i els mitjans de comunicació sempre l’han presentat, falsament, així.
A més a més aquest article dóna algunes de les suposades raons del NO ; cap d’elles és perquè tal vegada alguns volen un tractat de caire més social. No es mencionen tampoc les PREBENDES que la U.E ha otorgat als irlandesos, i només a ells, per tal d’aconseguir el seu vot afirmatiu. Sí ho fa a un segon article més curt:
Segon article més curt: “Bruselas concedió garantías… “:
– Aquest article sí que conta algunes veritats que l’article principal amaga; però ho fa sense fer cap reflexió, cap anàlisi, cap pregunta. Ens relata que, després del primer referèndom, es va fer una enquesta per tal de saber les principals raons del NO i que per això s’ha afegit un annexe legal al tractat excloent a Irlanda en temes relacionats amb l’abortament, la defensa (volen ser neutrals) i l’educació
I també: “Adicionalmente una declaración solemne sobre derechos de los trabajadores y política social despejaba los interrogantes planteados por los votantes irlandeses en esas materias: incluídos servicios públicos como educación i sanidad::.” (vaja , ens enteram d’alguna cosa).
Afegeix : “Texto farragoso para los profanos…” i que són objectius seus augmentar la transparència i la democràcia a la U.E.
Però, com ja he dit no es fa cap pregunta… com podrien ser:
– “Text incomprensible”¿ per aconseguir donar més transparència?
– Decisió de no fer referèndums, l’únic és a Irlanda perquè no tenen altre remei donada la seva constitució (i ho han reconegut així), no sigui que torni a sortir qualque NO… ¿Per tal de millorar la DEMOCRÀCIA?
Paraules i silencis emprats doncs, per a tergiversar la realitat …¿en profit de qui?

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.