Menu

Treball al servei del desenvolupament humà (I)

13 gener, 2016 - Estatal, Opinió

Rafel Borràs El Periscopi
2125891-Jornada_Mundial_pel_Treball_Decent_Version2
El proppassat 14 de desembre el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) va fer públic l’Informe sobre Desenvolupament Humà 2015. Aquesta és la vint-i-quatrena edició d’un dels estudis de referència mundial que, any rere any, ha tractat aspectes crucials per a la humanitat, com ara: “Gènere i desenvolupament humà” (1995), “La lluita contra el canvi climàtic: Solidaritat enfront d’un món dividit” (2007/2008), o “Reduir vulnerabilitats i construir resiliència” (2014). El de 2015, “Treball al servei del desenvolupament humà”, analitza la manera en què el treball pot millorar el desenvolupament humà.
Val a dir que el concepte de desenvolupament humà i els indicadors per avaluar-ho -l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH)- tenen com a objectiu avaluar el benestar humà des d’una perspectiva àmplia i no exclusivament centrada en aspectes econòmics i monetaris. Des dels seus inicis, el PNUD ha sostingut que la veritable finalitat del desenvolupament no és solament augmentar els ingressos, sinó també el d’oferir a les persones les màximes oportunitats, garantint els drets humans, les llibertats, les capacitats i les oportunitats, i permetent que els ciutadans tinguin una vida llarga, saludable i creativa. Pot dir-se que és una forma de mesurar la situació dels països alternativa al PIB. Què importa més, posem per cas, les desigualtats socioeconòmiques o el PIB? És bo un PIB creixent amb una esperança de vida decreixent del precariat en risc d’exclusió?
Tanmateix, l’últim informe del PNUD té, en referir-se, com s’ha dit, al treball, un plus d’importància per a societats com les europees i, entre elles, la de les Illes Balears. Per què? Doncs perquè “oficialitza” en l’àmbit mundial qüestions que només l’ecologia política i l’economia feminista posen des de fa temps en el frontispici de qualsevol anàlisi de la situació del treball. En aquest sentit, al document que coment s’afirma: “Des de la perspectiva del desenvolupament humà, el concepte de treball és més ampli i profund que exclusivament el de l’ocupació. L’ocupació proporciona ingressos i sosté la dignitat humana, la participació i la seguretat econòmica. No obstant això, en el marc de l’ocupació no s’inclouen molts tipus de treball que tenen importants implicacions per al desenvolupament humà, com el treball de cures, el treball voluntari i el treball creatiu (per exemple, l’escriptura o la pintura)”.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.