Menu

Un pacte, per se, no és necessàriament bo; depèn del que es pacta

3 març, 2016 - Educació, Portada, Serveis Públics

 

En relació a l’acte de signatura i lliurament del document “Acord per un Pacte Social i Polític de l’Educació a les Illes Balears”  que organitza la Presidenta del Govern juntament amb Illes per un Pacte Educatiu per al proper dissabte dia cinc de març, ATTAC Mallorca vol recordar la seva postura en relació al “Pacte” reproduint l’article ja publicat a aquesta pàgina web que no ha perdut gens d’actualitat.

ATTAC Mallorca
I aquesta és la gran fal·làcia del Pacte per l’Educació de les Illes Balears. Una fal·làcia pot ser intencional, fruit d’una voluntat manipuladora. En altres ocasions es tracta simplement d’una manca de plantejament seriós i reflexiu del que s’està proposant i, sobretot, del seu rerefons. No es tracta d’esbrinar quin és el cas pel que fa al Pacte, entre altres coses perquè, probablement, hi trobaríem tant una cosa com altra.
Del que es tracta és, en primer lloc, de desmitificar que el fet d’haver pactat un document entorn a Educació, sigui quin sigui, és una gran passa en benefici del futur de l’educació a la nostra comunitat. Tots coneixem exemples, en l’àmbit estatal (reforma de la Constitució) i en l’àmbit europeu (el deute grec), de pactes i d’acords que han suposat, recentment, una passa enrere en drets i en conquestes socials i econòmiques per a la gran majoria de la població.
I és precisament d’això del que es tracta, de saber què és el que s’ha pactat, quins són els acords d’aquest pacte educatiu, per poder valorar si és bo o no. Perquè si les línies bàsiques del document són acceptables com a punt de partida, benvingut sigui, però, si no ho són, l’existència d’un pacte resulta molt pitjor que la seva inexistència. Més encara quan el que es pretén és que el conjunt d’organitzacions i de col·lectius socials, polítics, sindicals i professionals el signin i l’assumeixin en nom de la unitat i del consens per dotar d’una mínima estabilitat el sistema educatiu, estabilitat que, cal reconèixer-ho, resulta prou important per poder començar a parlar de millora de l’Educació després d’anys de constants canvis legislatius que aboquen a la confusió i al fracàs.
Però si es tracta de pactar, l’estabilitat, el consens i la unitat s’han d’assentar en uns principis satisfactoris per a tots els signants del pacte, especialment per a totes aquelles organitzacions i col·lectius més directament implicades en l’Educació, el que anomenem comunitat educativa. En aquest sentit es fa necessari recordar que, especialment a les Illes Balears, aquesta comunitat educativa du tres anys mobilitzada i lluitant contra el deteriorament de l’educació pública que a cops de decret i de retallades ha provocat el Govern i que l’aprovació de la LOMCE a l’Estat espanyol consolida i perpetua.
Si alguna cosa ha generat la lluita contra la política educativa governamental ha sigut precisament consens i unitat entorn a uns principis bàsics del que ha de ser l’Educació a casa nostra: pública, gratuïta, de qualitat, laica i en català, una alternativa al model que s’imposa. Aquests van ser els principis que feren néixer el moviment, ara fa tres anys, de la mà de la Plataforma Crida com a resposta a les primeres retallades, moviment que es va anar configurant i creixent amb altres organitzacions (Assemblea de Docents, FAPA, sindicats,…) davant les successives mesures del Govern en tema d’Educació, especialment amb el TIL, i que són ara més actuals que mai davant l’agressió a l’Educació pública que suposa la LOMCE.
En aquesta situació resulta si més no estrany que els promotors d’un pacte, que pretén ser unitari i de consens, presentin un document on el concepte d’escola pública com a servei públic no va lligat a la gestió pública, sinó que, implícitament, sota la denominació de centres sostinguts amb fons públics, s’assumeix com a educació pública la gestió des de centres privats concertats, és a dir, els centres privats finançats amb doblers públics per a què ofereixin l’educació pública que l’Estat deixa de gestionar.
En aquest context, parlar d’autonomia de centre, com es fa en el document, es converteix en el dret a gestionar l’educació pública amb formes d’empresa privada: contractació de professorat, selecció del personal, llibertat per organitzar els recursos materials i humans, flexibilització de les ratios, línies metodològiques pròpies,… on l’Administració intervingui el menys possible.
I probablement és per això de la gestió privada que el document, més que una proposta educativa, sembla més un projecte de gestió i d’organització escolar en el qual, tret de les reflexions i declaracions entorn al que hauria de ser l’educació, poc o gens es parla de continguts, de matèries, d’avaluació dels alumnes,… i sí de formació del professorat, de carrera docent, d’accés a la docència,…, en la majoria de casos de forma genèrica pendent de concretar, o amb propostes del tot inacceptables com els criteris selectius per accedir als estudis de formació docent. En un moment en el qual la Religió com a matèria educativa avaluable, el menyspreu de les matèries artístiques i humanístiques en els currículums, la segregació i les proves selectives com a principis avaluadors,… són temes claus de la LOMCE, rebutjats arreu de l’Estat pels diferents col·lectius implicats en l’Educació, també resulta estrany que no se’n faci cap referència.
Per tot plegat haurem de pressuposar que el pacte assumeix de facto la LOMCE ja que, d’altra banda, no se’n fa cap mena de retret o de posada en dubte de la seva implantació.
Tampoc recull el document velles reivindicacions del professorat que, any rere any, ha vist com la capacitat del Claustre de decidir i participar en la gestió del centre es veia retallada per una Administració temorosa dels seus propis professionals. Pel contrari, es categoritzen els docents amb conceptes de novells i experts creant així una divisió, inexistent fins ara, dins el professorat d’un mateix centre mentre es reforça i s’amplia el poder dels equips directius.
Tot i així, sabem que una gran quantitat d’esmenes i de canvis han modificat els dos documents originals que presentaren el Cercle d’Educació1 i Menorca Edu XXI2 a la consideració dels inicialment convidats a signar el pacte. Si bé aquestes esmenes han eliminat del document final els aspectes més clarament delators d’una concepció neoliberal i mercantilista de l’educació, el maquillatge no arriba a amagar l’esperit d’un pacte que pretén per una part consolidar l’escola privada i religiosa emparada amb doblers públics i gestionada de forma privada, i, per l’altra, dur a terme una forma de gestio privada en els centres públics pel que fa als aspectes organitzatius (verticalitat, jerarquització, autonomia de contractació,…).
Des d’ATTAC considerem que aquest pacte, a pesar d’algun aspecte positiu com el concepte de “societat educadora”, suposa no només una regressió en els principis que haurien d’inspirar una alternativa pública, laica, de qualitat i en català al sistema educatiu vigent en aquests moments, sinó que desvirtua i invalida tot el moviment educatiu i la lluita duita a terme a la nostra comunitat des de fa tres anys. Com a organització defensora d’uns serveis públics de cada vegada més amenaçats pel radicalisme neoliberal del poder polític i econòmic, creiem que aquest pacte suposa una forma més de privatització de l’educació com a servei públic i una passa més cap a la “desdemocratització” de la gestió en els centres educatius públics.
Però el més perillós de tot és que, sota la fórmula del consens i de la unitat, s’aconsegueixi arrossegar diferents organitzacions relacionades amb l’educació, partits polítics i sindicats, a signar un document que, a les portes de les eleccions, els comprometi a assumir de cara a un futur immediat un determinat model educatiu, sovint allunyat dels seus plantejaments polítics i socials, i que alhora aconsegueixi silenciar la lluita per una vertadera educació pública i de qualitat.
El desastre de la política educativa dels darrers anys i l’absència total de diàleg per part del Govern no hauria de conduir a acceptar un pacte que, en el fons, continua perpetuant molts dels principis contra els quals hem lluitat.
1-Cercle d’Economia de Mallorca, Escola Catòlica de les Illes Balears, Confederació d’Associacions de Pares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA), Federació d’Associacions de Directors i Directores de Secundària de les Illes Balears (FADESIB), Cambra de Comerç de Mallorca, Col.legi d’Advocats de les Illes Balears, Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears, USO, FSIE, ANPE, CECE: Confederación Española de Centros de Enseñanza, ADIPMA: Associació de Directors d’Infantil i Primària, ADAIB: Associació de càrrecs directius de Cepas (Centres d’adults), IREFREA, CONFAECIB: Confederació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Catòlica de les Illes Balears, FEAPS BALEARS: Federació balear d’organitzacions en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual, foQua (foro per a la Qualitat), Col·legi de Veterinaris, Col·legi de Notaris, Col·legi d’Economistes, Col·legi d’educadores i educadors socials de les Illes Balears” (CEESIB), Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Federació d’Escoles Infantils de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, PIMEM, Col·legi de Metges, Associació Balear d’Empresa Familiar, Associació de Joves Empresaris, APD Illes Balears. http://cercleeducatiu.org/
2-Associació menorquina integrada per experts del món universitari, docents i persones relacionades amb l’ensenyament, pares i mares, estudiants i representans de sectors socials i del món empresarial. http://menorcaedu21.blogspot.com.es/

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.