Menu

Una altra educació és possible

3 febrer, 2010 - Notes de Premsa

Comunicat d’ATTAC Mallorca
Els dies 18, 19 i 20 de febrer del 2010 Attac Mallorca, juntament amb l’ICE, organitza unes jornades amb la presència, entre d’altres, de Juan Torres, catedràtic d’Economia de la Universitat de Sevilla, i de Pilar Benejam, doctora en Pedagogia i catedràtica de Didàctica de les Ciències Socials. En aquestes jornades ens agradaria poder comptar també amb la participació activa d’altres professionals interessats en aquesta temàtica, i per aquest motiu estan obertes a la presentació de comunicacions.
El que pretenem és potenciar la difusió i la reflexió crítica en relació a la globalització econòmica actual, i la manera com condiciona les nostres vides i les vides de les generacions futures. La globalització neoliberal ens ha duit a una homogeneïtzació de les societats i les cultures, i a l’hegemonia del pensament únic. Cada cop més tots els àmbits de la vida estan regulats pel lliure mercat: l’alimentació, l’habitatge, l’energia, la sanitat, l’educació, el treball, … El deteriorament de la democràcia, de les relacions socials, l’esgotament dels recursos naturals, els riscs mediambientals, les creixents desigualtats, no són fenòmens neutres, tenen conseqüències socials, polítiques i econòmiques, tant a nivell mundial, com local.
Per tant pensam que fa falta una major transparència en tot el relacionat amb els temes econòmics, ja que repercuteixen directament en tots els àmbits de la nostra vida.
L’escola, l’institut, la universitat constitueixen espais privilegiats per aquests ensenyaments, i per formar persones compromeses, crítiques, actives i transformadores.
L’educació, per molt que es pretengui, mai no és neutra, hem de ser conscients de la dimensió social i cívica de l’ensenyament, des del moment que hi ha relació hi ha transmissió de valors. Per tant nosaltres volem una escola compromesa amb els drets humans, i amb els valors d’igualtat i de justícia econòmica i social. La pràctica educativa compromesa ha de combinar la reflexió i l’acció, la deliberació i el diàleg, la investigació i l’acció crítica, ha d’educar en una visió global, capacitant per a manejar i interpretar la complexa realitat que ens ha tocat viure.
Per tant convidam a totes aquelles persones interessades en aprofundir en aquests temes a inscriure’s a les jornades. Podeu trobar més informació en aquesta mateixa pàgina web d’Attac, o a la de l’ICE.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.