Menu

Una perillosa passa cap a la liberalització del comerç, la inversió i els serveis públics

18 juliol, 2014 - Articles, ATTAC Mallorca, Internacional, Portada, Serveis Públics

L’Acord Transatlàntic de Comerç, Inversió (TTIP), entre els EUA i la UE, s’està mantenint gairebé en secret, lluny del debat i la discussió en els parlaments.
La importància i les repercussions que aquest acord global tindran pels ciutadans, ha fet mobilitzar ja a 128 organitzacions i 8 partits a Europa, denunciant l’atac als drets socials i a la democràcia.
Tot i que es desconeix, de manera oficial, com es van desenvolupant les negociacions, s’han anat sabent, per determinades filtracions, alguns continguts que qüestionen la seva viabilitat des de el punt de vista del bé comú i de la sobirania dels estats.
Aquest projecte de Tractat de Lliure Comerç, té com objectius eliminar les barreres comercials, que són els obstacles per alliberar la compra/venda en tota aquesta àrea transatlàntica, i així es proposa: suprimir els aranzels, les restriccions d’inversions a les corporacions multinacionals, l’eliminació de les normes sanitàries sobre l’entrada d’aliments modificats genèticament així com les carns tractades amb hormones. Incorpora també reforçar les lleis sobre propietat intel·lectual, propiciant una major protecció de les patents farmacèutiques, majoritàriament en mans de potents grups empresarials.
La legislació contra la negociació col·lectiva i el sindicalisme amb l’objectiu de facilitar i atreure inversions mes rendibles, suposen l’equiparació amb la normativa nord-americana, menys garant i protectora que l’europea, afectant als drets laborals.
El sector sanitari europeu si s’harmonitza amb el dels EUA, quedarà menys regulat amb perjudici pels ciutadans, que veurien reduïts els drets socials.
Els arbitratges per resoldre els conflictes entre inversors i estats quedaria molt afectats per la constitució de tribunals, mediatitzats pels interessos corporatius. D’aquesta manera es garanteix la prevalença dels interessos de les empreses.
El sistema financer també està inclòs pel que fa a les seves normes de regulació i supervisió amb pretensions de facilitar la igualació operativa amb les entitats financeres americanes. En el fons es tracta de defensar els interessos bancaris per sobre els dels usuaris.
També s’albira que dins aquestes “negociacions opaques” s’han anat incorporant nous aspectes, com és ara l’ Acord TISA-ODT sobre privatitzacions dels Serveis Públics:(Aigua, Educació, Salut, Transports).
Si s’observa en deteniment, aquestes politiques de privatitzacions suposen el final del proteccionisme, amb el impediment a tota nacionalització dels serveis privatitzats.
Pel que es coneix, aquest tractat, és un projecte que implica la transferència de poder dels estats a favor de les grans corporacions particulars, de manera “gratuïta”: Els estats perden poder, les corporacions augmenten els guanys i els ciutadans perden drets. Es pot endevinar una important passa més, per acabar amb l’Estat del Benestar.
Des del nostre punt de vista, les alternatives passen per unes altres polítiques econòmiques que incorporin valors,recuperant el protagonisme dels estats com a garants.
Una proposta en aquest sentit, hauria de incorporar que:
ß Ninguna política econòmica pot anar contra l’objectiu del Bé Comú, procurant garantir el benestar col·lectiu dels ciutadans i del ecosistema.
ß Les politiques econòmiques que s’apliquin, en cap cas, podran transgredir o anar en contra dels Drets Humans i Socials, aprovats per les Nacions Unides.
ß Els Estats han de tenir com a referent la democràcia participativa, permetent als ciutadans poder oposar-se, de manera vinculant, a les polítiques contràries a l’objectiu del Bé Comú.
ß Els Estats han d’impulsar un vertader projecte ètic de convivència, enfront de l’actual globalització de les desigualtats i depredació del planeta.
ATTAC-Mallorca, amb el present article vol donar a conèixer a la ciutadania, el que podria suposar l’entrada en vigor d’aquest Tractat de Lliure Comerç i Inversió- TTIP, des de una mirada crítica, i fent alhora, una proposta per el canvi dels paradigmes econòmics actualment vigents.
ATTAC Mallorca, Juliol 2014

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.