Menu

Violència de gènere: estat d'excepció permanent

25 novembre, 2014 - Estatal, Opinió

Lluís Ballester –El Periscopi
La magnitud de la violència és tan brutal que, si es tractés de qualsevol altra tema, hi hauria una gran mobilització de recursos. Record un debat l’any passat a Oñati (País Basc), parlant de la trata de dones amb motius d’explotació sexual. Hi havia dones que ens deien que les dades no podien ser certes, perquè les xifres oficials parlen de més de 1.500 dones esclavitzades, en explotació sexual, a l’Estat espanyol (2012). Pensau que és com si parlàssim de 1.500 dones segrestades i torturades. Al debat, tots estàvem d’acord que les dades justifiquen una immensa mobilització, però que aquest tema només és una més de les expressions de la violència de gènere.
Sembla que aquesta societat s’ha acostumat a viure amb uns nivells de violència brutals. Sembla que s’han oblidat els mínims fonaments sobre els quals cregueren bastir-se els estats de dret. La garantia de la seguretat personal, la defensa de la dignitat i llibertat personals, sonen ridícules en aquest context de violència de gènere, aguditzada amb la crisi i amb les polítiques d’austeritat. Si seguim com fins ara, al final d’any es podria arribar a passar de les 50 dones mortes, fins el mes d’octubre ens trobam amb 44 dones mortes en episodis de violència de gènere. Altres indicadors, com l’ininterromput descens del nombre de denúncies durant els últims cinc anys o l’augment de dones que les retiren una vegada formulades, van en el mateix sentit. Actualment, segons les dades oficials per al conjunt de l’Estat, hi ha 15.499 dones en risc de violència masclista. D’aquestes, en risc baix s’hi trobaven 12.723; en risc mitjà, 2.648; en risc alt, 122, i en risc extrem, sis. A cada una d’aquestes categories li correspon un nivell de vigilància i protecció diferent. De les 44 dones mortes fins ahir, només 14 havien presentat denúncia; cosa que podria fer sospitar que, encara que haguessin demanat ajuda, no s’havia classificat adequadament el seu nivell de risc i no havia quedat registrada la seva demanda com una denúncia.
Els governs no han reaccionat, les organitzacions de la societat civil, des de partits d’esquerra a sindicats i ONG, informen, denuncien i pressionen sense gaire èxit. Fa uns mesos, a finals d’abril de 2014, els ministres de Sanitat, Interior i Justícia van acordar ampliar les competències dels jutjats de violència de gènere, millorar els sistemes de detecció del risc i garantir l’atenció especialitzada a totes les comissaries. Han passat sis mesos i s’ha confirmat que eren mesures absolutament insuficients.
El PP, una vegada i una altra, s’ha negat a signar un pacte d’Estat amb tots els poders públics, partits i organitzacions de la societat civil, ha preferit posar en marxa tímides iniciatives pel seu compte. No és estrany amb ministres com Ana Mato o Jorge Fernández Díaz. Però, no el problema no són els responsables concrets; no hi ha una política clara, amb recursos suficients, de lluita contra la violència de gènere. Un exemple en carn pròpia el tenim amb la seva negativa, després de mesos de negociació al llarg de darrer pacte de progrés, a signar la llei presentada per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, pactada amb tothom, una llei necessària i amb més garanties d’eficàcia. És a dir, seguim amb la clarament deficient llei de 2006. A nivell estatal, es disposa de l’Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer (2013 – 2016), que s’ha concretat fins ara en molt poques coses efectives. Com fan les companyes de CCOO, s’ha de denunciar el fracàs de les polítiques en la lluita per a la prevenció de la violència de gènere, així com les retallades de recursos i serveis socials necessaris per a una atenció integral de les víctimes. Queda molt per fer!!
Dades estadístiques: https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.